Životní styl, zvyky a tradice, sociální rozdíly

Sociální prostředí vesnice

Sociální prostředí vesnice

Kromě přírodního a stavebně-historického prostředí je život nebo pobyt na vesnici charakterizován rovněž specifickým sociálním prostředím. Do tohoto je možné zahrnout životní styl, slavnosti a svátky, atmosféru a sociální rozdíly, třebaže dnes již značně pozměněné.

Holašovice - májka na návsi Obraz našich vesnic neodmyslitelně dotváří sociální prostředí, reprezentované např. místními obyčeji, lidovými zvyky a tradicemi. Snímek zachycuje májku vztyčenou na jihočeské návsi. Obec Holašovice, okres České Budějovice (foto: MaČefotogalerie)

Obsah:

  1. Životní styl
  2. Obyčeje, zvyky a tradice
  3. Atmosféra
  4. Sociální rozdíly

Životní styl

Životní styl trvalého obyvatelstva, chalupářů i rekreantů je s ohledem na značný podíl času stráveného mimo dům výrazně závislý zejména na dvou faktorech, kterými jsou

V případě stálých obyvatel sehrávají velmi důležitou roli rovněž pracovní příležítosti přímo ve vesnici nebo v jejím bezprostředním okolí. Oproti minulosti jsou v současné době značně omezené a často je nezbytné dojíždět do větší obce nebo nedalekého města. Z uvedeného důvodu se proměňuje i životní sil, přičemž nedostatek pracovních příležitostí přímo ve vsi nebo okolí se projevuje i celkově zhoršených stavem stavebních objektů a péče o věřejné prostranství.

Využívání volného času má na venkově rovněž svá specifika a formy. Zpravidla se jedná o :

Obyčeje, zvyky, tradice

Místní obyčeje, zvyky a tradice mohou mít povahu celospolečenských svátků nebo být omezeny jen na určité společenské vrstvy a venkovské prostředí. V prvém případě se jedná o svátky zahrnující všechny vrstvy obyvatelstva, přičemž nejvýznamnějšími jsou křesťanské svátky:

Ve druhém případě se jedná o společenské akce obvykle menšího společenského rozsahu, přičemž některé se mohou konat i ve městech. Řada z nich se však svým původem dotýká výlučně venkovského prostředí, se kterým jsou historicky neodmyslitelně spjaty a dodávají mu osobitý charakter. V některých případech mohou být dokonce ryze regionální záležitostí, zasluhující a vyžadující pro svůj svébytný projev ochranu jako nemateriální kultuní dědictví lidstva.

Masopust a masopustní masky na Hlinecku Tradiční masopustní masky z masopustních obchůzek na Hlinecku, jejichž podoba byla zpravidla ustálená. Do masek se dříve oblékali výhradně muži a obcházeli celou vesnici podle předem určeného pořadí (foto: MaČefotogalerie).

Za všechny lze přitom jmenovat např.:

Atmosféra

Charakteristickým rysem venkova je rovněž nezaměnitelá atmosféra, charakterizovaná často osobitými mezilidskými vztahy v důsledku:

V současné době je atmosféra venkova spoluurčována rovněž majiteli rekreačních objektů, z niž někteří mohou z obce pocházet nebo nikoliv. S ohledem na umístění, využívání nebo architektonickou formu je přitom účelné rozlišit:

Sociální rozdíly

Důležitým rysem (nejen) venkovského prostředí byla sociální diferenciace obyvatel, značnou měrou pozměněná v období totalitního režimu. Původní půdorysné a prostorové uspořádání vesnice charakterizované rozličným uspořádáním a formami staveb sloužících zejména bydlení odráželo majektové poměry i společenské postavení. Privilegované postavení mezi obyvateli vesnice měli především:

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Sociální prostředí vesnice © Martin Čerňanský

Externí odkazy:
LIDOVÉ STAVBY NA ČESKÉM ROZHLASE Vánoce na dědině (Rožnov pod Radhoštěm)
LIDOVÉ STAVBY NA ČESKÉM ROZHLASE Velikonoce ve skanzenu v Kouřimi

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..


TÉMATICKÝ OKRUH:
Zásady územního rozvoje

HLEDANÉ ODKAZY:
hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví Holašovice Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

Tématický okruh
URBANISMUS

Tématický okruh
STAVBY

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 05.05.2017

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský