TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciProjekty > rodinné domy > sklon střechy

• SEDLOVÁ STŘECHA DOMU NA VESNICI •

ČEDIČ | Kámen pro stavební výrobu, těžba a vlastnosti čediče, jeho opracování a použitíPři návrhu novostaveb rodinných domů určených do prostředí našich vesnických sídel je rozhodující volba tvaru střechy a sklonu střešních rovin. Ve snaze začlenit novostavbu rodinného domu do historické zástavby vesnice vycházíme z tvarových charakteristiky tradičních staveb, vyznačujích se strmým střechami sedlového, polovalbového nebo valbového tvaru. Optimální sklon střešních rovin přitom dosahuje 45 stupňů, přičemž v závislosti na regionu nesmí být v žádném připadě menší než 35 stupňů.

Obsah: Vhodný sklon střechy domu Nevhodný sklon střechy domu

Sedlová střecha - strmý sklon (kresba J. Škabrada)

SEDLOVÁ STŘECHA VENKOVSKÉHO DOMU

 

Vhodný sklon střechy domu

Vesnické památkové rezervace jižních Čech nejpočetněji zastupují malebná vesnická sídla z oblasti soběslavsko-veselských a hlubockých (zbudovských) Blat, charakterizovaná jihočeskou zděnou architekturou vymezující zpravidla větší navesní prostor středověkého původu pravoúhlého nebo oválného tvaru.

Nevhodný sklon střechy domu

Nevhodné střechy představují všechy netypické tvary střech a střechy s velmi nízkým sklonem střešnií rovin, zpravidla již od 35 stupňů méně. Za nevhodné považujeme rovněž nesymetrická řešení . V prostředí

 

nevhodným půdorysným tvarem novostavby rodinného domu na vesnici je čtverec nebo čtverci podobný útvar s přibližně stejným poměrem obou stran. Čtvercový půdorys domu nemá v prostředí našeho venkovského stavitelství svého historického předchůdce a u obytných staveb představuje formu importovanou z kulturně odlišného prostředí. S tvarem půdorysu souvisí rovněž tvar střechy, stojící v přímém protikladu k nejběžnější střeše sedlového či polovalbového tvaru nebo valbové střeše s dlouhým hřebenem. Se čtvercovým půdorysem se můžeme v našem venkovském prostředí setkat zcela vyjímečně a vždy výhradně u neobytných staveb. Vyjímkou potvrzující pravidlo jsou pouze některé hospodářské stavby (např. patrové sýpky) a stavby věžového charakteru (zvonicové věže). Veškeré ostatní hospodářské stavby jsou rovněž protáhlého obdélníkového půdorysu.

 

Všeobecně převládající tvar střechy na našem venkově představuje sedlová střecha se sklonem kolem 45 stupňů. Ve starších dobách, kdy se na střechách vyskytovaly nasákavé a spalné přírodní materiály, tedy slaměné došky a dřevěné štípané šindele, to činilo spíše o několik stupňů více. S menší sklonem se na našem venkově během celého jeho vývoje zpravidla nesetkáme a jedinou výjimkou je nevelké šumavské území kolem městečka Volar na Prachaticku, kde se zabydlely nižší sedlové střechy tzv. alpského typu. Ty byly importované ze sousedního Bavorska a vyhovují zdejším extrémním horským podmínkám u kterých se počítá, že na nich sníh zůstává ležet. Tuto výjimku zmiňujeme zejména proto, že se z alpského tvaru střechy stává díky nepochopení souvislostí velký problém. Přitom sedlová střecha našeho sklonu může vytvářet i rezervu pro rozšíření obytné části do podkroví, pokud se s objemem půdy nepočítá hned od začátku, nemluvě o rekonstrukcí, kde se přímo nabízí (lit. 011: J. Škabrada, str. 223-224).

Na tomto místě je tedy nezbytné zdůraznit, že se v případě menších sklonů střech v žádném případě nejedná o vhodnější tvar ani o další vývojový stupeň v konstrukcích či estetice, ale pouze o nevhodné okopírování z úplně odlišných klimatických a terénních podmínek (lit. 035: autor serveru).

Dále byly na našem venkově používány tzv. valbičky nebo polovalby - částečné zkosení sedlové střechy na štítové straně. Představuje typický prvek např. dřevěných šumavských staveb, jeho cílem byl zřejmě měkčí, více "aerodynamický" tvar domu v drsnějších klimatických podmínkách. Na budovách mladších, zpravidla sociálně výlučných, nezemědělských jako jsou školy nebo fary se mnohdy používala i valba nebo pro venkov další méně obvyklá střecha mansardová (lit. 011: J. Škabrada, str.225).

PŘÍSPĚVKY K TÉMATU:

VÝVOJ SEDLOVÉ STŘECHY VENKOVSKÉHO DOMU :: Vývoj sedlové střechy venkovského domu >>>


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz