TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciNovostavba > rodinný dům > půdorys domu

PŮDORYS DOMU A CHALUPY

Půdorysný tvar a rozměry staveb

Stránka o půdorysu domu či chalupyZákladním předpokladem rozhodujícím o bezproblémovém zapojení novostavby rodinného domu nebo chalupy do historického prostředí vesnice je volba vhodného půdorysného tvaru.

Tradiční dům přízemního nebo patrového uspořádání se vždy vyznačoval protáhlým obdélníkovým půdorysem, na který ještě v zadní části navazovaly prostory hospodářského využití (zpravidla chlévy). Rovněž půdorys chalupy měl vždy tvar protáhlého obdélníka, třebaže zpravidla nedostahoval takových šířkových a délkových rozměrů jako domy zemědělských usedlostí bohatších krajů (MaČe).

Obsah: Půdorys a rozměry domu či chalupy na venkově Nevhodný půdorysný tvar domu a chalupy Venkovský dům a chalupa vhodného půdorysu

Půdorys a rozměry domu či chalupy na venkově

Vesnický dům svými rozměry a půdorysným tvarem důsledně vycházel z potřeby snadného provozu obytné i hospodářské části domu. Zároveň odrážely rozměry domu sociální rozdíly ve skladbě venkovského obyvatelstva a nutně odpovídaly i zvolenému konstrukčnímu řešení, především pak v souvislosti se zastropením přízemí a v některých oblastech i obvyklého patra (MaČe).

Zásada vhodného půdorysu domu či chalupy na vesnici
(kresba J. Škabrada)

Vhodný půdorys novostavby rodinného domu či chalupy

Nevhodný půdorysný tvar domu a chalupy

Za naprosto nevhodný půdorys nových staveb na vesnici považujeme půdorys nepravidelného tvaru, vyznačujcí se zaoblenými nebo zešikmenými úseky na nárožích či jinde (segmentové a polygonální půdorysné tvary). Mimořádně nevhodný je rovněž půdorys domu ve tvaru čtverce nebo čtverci se podobající obdélník mající podobné rozměry přilehlých stran. Čtvercový půdorys domu nemá v prostředí našeho venkova svého historického předchůdce a můžeme se s ním setkat zcela vyjímečně u staveb nesloužících bydlení (např. patrové sýpky nebo věžové stavby zvonic). V případě obytných staveb bude čtvercový půdorys vždy představovat nevhodný půdorysný tvar nevhodně importovaný z kulturně cizího prostředí. Se čtvercovým tvarem půdorysu rovněž souvisí nevhodný tvar zastřešení domu, o kterém pojednává samostatná stránka.

Venkovský dům a chalupa vhodného půdorysu

Vhodný půdorys venkovského domu i chalupy se vyznačuje více či méně protáhlým obdélníkovým tvarem o poměru stran nejméně 1 : 2. Z hlediska proporcích tedy dosahuje délka domu více než dvojnásobku šířky štítových průčelí, orientovaných do veřejného prostoru a dvora nebo v případě okapově orientované zástavby k sousedním objektům.

Domy ani chalupy příliš malých rozměrů nejsou vhodné, neboť nabývají výrazu chatového objektu a nikoliv obytné stavby. Půdorysná plocha nových staveb by přitom neměla být při obvyklé šířce 5 - 6 metrů menší než 50 - 72 metrů čtverečních podle měřítka okolní zástavby. Při požadavku na větší obestavěný prostor realizovaný zvětšením zastavěné plochy je žádoucí zachovat obvyklou šířku štítového průčelí a požadovanou plochu získat prostým prodloužením stavby ve směru podélné osy. Při nedostatku místa na stavební parcele je možné uvažovat o členitějším řešení půdorysu domu ve tvaru písmene "L", "T" nebo "U" při současném splnění podmínek vhodného umístění a orientace novostavby. Jednoduchých tvarem vhodných proporcí (tj. poměrů stran) se mají vyznačovat rovněž nejrůznější přístavby nebo stavby doplňkové funkce.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor doplněného textu a fotodokumentace ke kapitole
Půdorys a rozměry domu a chalupy © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz