TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciArchitektonické desatero

• Dvoutraktové řešení štítového průčelí •

Vnější vzhled venkovského objektu vždy pravdivě vypovídal o jeho vnitřním uspořádání. Odraz dvoutraktového uspořádání v roubené i zděné konstrukci (lit. 011: kresba J. Škabrada, str. 233).

Výhled z obytné místnosti do hosp. dvora

Stejně důležitý (možná ještě důležitější) byl kontakt hlavní obytné místnosti s plochou dvora. Za normálních okolností měla proto obytná místnost okna ve dvou sousedních stěnách - v čelní stěně domu do návsi a v boční stěně do dvora. Sem, do míst pro život a provoz usedlosti nejdůležitějších, se obytná místnost vždy obracela a zvenčí sem pokud možno nemělo být vůbec vidět. Tomu bránila především čelní ohradní zeď s vjezdem a vstupem do dvora, leckdy tvarovaným do podoby reprezentativní brány (lit. 011: J. Škabrada, str. 222).

U zdánlivě okapově orientových staveb střední a jižní Moravy je situace poněkud odlišná, neboť případná boční okna obytné místnosti nutně směřují do krytého vjezdu. U skutečně okapově orientovaných staveb v souvislé řadové zástavbě okna v čelních stěnách samozřejmě chybí, zatímco v podélných stěnách směřují přirozeně z jedné strany do veřejného prostoru a z druhé do prostoru dvora (MaČe). - samostatnou stránkou, rozmístění oken, obdoba vstupu, rozmístění oken

emjdoucího pozorovatele má pak tento základní kvádr o jednom či dvou podlažích příznivější proporce, protože se mění s úhlem pozorování mnohem výrazněji než je tomu u krychle. Spolu s vhodně nasazenou střechou tak vytváří naši venkovskou architekturu velkých střešních ploch (ať již to byly došky, šindele nebo současná keramická krytina) a štítů nejrozmanitějšího charakteru, od geometricky jednoduchých štítů bedněných až po zděné s barokním tvaroslovím (MaČe).

 

Nesymetrické štítové průčelí starší zástavby

Trojdílné členění půdorysu obytné části měly naše tradiční venkovské domy v podstatě vždy, ale zdaleka ne pokaždé se u nich současně uplatňovalo jen jednoduché jednotraktové řešení ve směru příčném. Mnohdy se k základnímu půdorysu přidával druhý trakt a to vždy při zadní podélné straně domu, protože pravidla o funkcích a uspořádání vstupní strany byla neporušitelná, zejména pokud hovoříme o vstupu do síně a výhledu z boční strany obytné místnosti na dvůr (lit.011: J. Škabrada, str. 232-233).

V přední širší části byla obytná místnost (ve středověku jizba, později světnice) a menší místnost ve druhém traktu byla také obytná a doplňovala její funkci. Říkalo se jí vedlejší světnice nebo světnička a sloužila přímo rodině hospodáře nebo častěji starší generaci této rodiny - výměnkářům. Dvoutraktové řešení se projevovalo typickým způsobem na čelním průčelí obytné části domu, protože v delší části vývoje našeho vesnického domu, tzn. v období od 14. až do 19. století, se vnitřní odlišnost prostorů pravdivě projevovala i navenek. Blok světnice a zejména středověké jizby býval úměrně svým půdorysným rozměrům vyšší a budoval se zvláště v dřevěném provedení jako samonosná krabice i v případě jednorázové výstavby celého domu, zatímco menší a často i nižší světnička se k hlavní obytné místnosti často přistavovala dodatečně. Světničky se také mohly projevovat odlišným stavebním materiálem. Hlavní světnice byla ve starší minulosti většinou dřevěná, na našem území roubená. I při postupném přezdívání domu se dřevo světnice zpravidla respektovalo nejdéle, protože mělo tepelné výhody a jeho předpoklady k delší životnosti byly ve vytápěné a větrané místnosti nejlepší (lit.011: J. Škabrada, str. 233).

Proto se na našem území velmi často objevuje nesymetrický obraz průčelí domu, v němž mají čela světnice a světničky odlišné velikost i proporce, materiál a počet okenních os včetně jejich uspořádání. U starších domů je tato nesymetrie ještě doplněna o uvedené nesymetrické nasazení střechy a komína. Výsledkem této několikanásobné nesymetrie je však zpravidla klidný a vyvážený celek, daný zřejmě tím, že různé asymetricky umístěné prvky se ve svém celkovém působení vzájemně vyrovnávají a obraz průčelí s pomocí kdysi všem srozumitelných znaků zřetelně a pravdivě informuje o vnitřním uspořádání domu a skladbě prostor, jež se skrývají za průčelím (lit.011: J. Škabrada, str. 233).

Symetrické štítové průčelí mladší zástavby

K ústupu od uplatnění "dvoutraktového pravidla" na štítovém průčelí domů postupně přispívaly vlivy slohové architektury barokní, uplatňované většinou až v 19. století na zděných stavbách, které pronikaly stále více na venkov. Jeden z nejsilnějších principů baroka - symetrie - neměl pro tradiční vyvážené, ale nesymetrické průčelí pochopení, a tak se tento významný signální prvek naší staré architektury v mladších zděných stavbách postupně vytrácel (lit.011, J. Škabrada, str. 233).

Z hlediska našeho venkova jsou obě řešení (nejen vyvážené nesymetrické, ale také pozdější symetrické) vhodnými řešením štítového průčelí (lit. 035: autor serveru).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz