TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciNovostavba > rodinný dům > orientace domu

ORIENTACE DOMU A CHALUPY

Štítově a okapově orientované stavby

Stránka o orientaci domu a chalupy vůči veřejnému prostoruPůdorysná orientace novostavby rodinného domu nebo chalupy na stavební parcele by měla respektovat obvyklou orientaci obytných staveb na vesnici.

Přízemní nebo patrový dům na území Čech se vyznačuje ponejvíce štítovou orientací, tj. delším rozměrem stavby kolmo k veřejnému prostoru návsi nebo ulice. Pouze skupiny chalup stojící stranou střední části vesnice na méně vhodných parcelách jsou orientovány okapově (hřebenově), tj. delším rozměrem rovnoběžně s komunikací vycházející právě ze střední a zpravidla nejstarší části obce. Stejnou orientací se rovněž vyznačuje tradiční přízemní dům střední a jižní Moravy, ačkoliv se v některých případech jedná o nepravou orientaci skrývající kolmo orientovaný domový půdorys (MaČe).

Obsah: Štítově orientovaný dům vůči veřejnému prostoru Okapově orientovaný dům nebo chalupa Výhled z obytné místnosti do hospodářského dvora Dům a chalupa - vhodná orientace novostavby

Štítově orientovaný dům vůči veřejnému prostoru

Štítová orientace domů

Zástavby domy štítové orientace

Zde bude doplněna fotografie ilustrující text
Obec, okres Okres

Foto © MaČefotogalerie

V návesním uspořádání, běžnějším pro naše země a pro osídlení českého původu, je základní situací takové umístění objektu, které je kolmé k návesní linii při které leží. To znamená, že dům se obrací do návsi svou užší, čelní stranou, v níž byla vždy okna obytné místnosti, což mělo význam pro možnost sledovat dění na návsi, ale zároveň to přinášelo také určité ohrožení soukromí při pohledech zvenčí. Proto se také před čelo domu tak často umísťovaly předzahrádky, které vedle funkce užitkové sebou přinášely také funkci okrasnou. Vedle návesních vesnic se setkáváme se štítovou orientací staveb rovněž u vesnic řadového typu. Funkci veřejného prostoru návsi zde zpravidla přebírá místní komunikace se zástavbou po jedné nebo obou stranách "ulice" (lit. 011: J. Škabrada, str. 222/doplněny poslední dvě věty).

Okapově orientovaný dům nebo chalupa

S okapovou orientací staveb se můžeme na území Čech setkat především u nejchudších chalup bez uzavřených hospodářských dvorků. Oproti velkým usedlostem s přízemními nebo patrovými domy totiž na menší chalupy zbývaly při postupném doplňování zástavby pouze méně vhodné pozemky co do tvaru i polohy. Chalupy jsou tak často situovány stranou velkých usedlostí, podélně při komunikacích vycházejících z veřejného prostoru návsi (MaČe).

Okapová orientace domů

Zástavby domy okapové orientace

Zde bude doplněna fotografie ilustrující text
Obec, okres Okres

Foto © MaČefotogalerie

Běžně se však můžeme s okapovou orientací obytných staveb setkat na střední a jižní Moravě. Přitom vedle skutečně podélné orientace domu (podmíněné i dostatečnou šířkou parcely) je neméně časté pouhé okapové působení v důsledku souvislého řadového řazení střešních rovin. Zejména v případě uzších parcel totiž střecha překrývá pouze přední obytnou část domu společně s vjezdem do dvora, zatímco střední a zadní část domu již kryje střecha orientovaná kolmo k uliční frontě. Vlastní domový půdorys se tak vyznačuje hloubokou orientací a podélná osa domu je shodná s delším rozměrem parcely (MaČe).

Dům a chalupa - vhodná orientace novostavby

Předpokladem vhodně orientované stavby v prostředí tradičního osídlení vesnice je respektování převažující orientace dochované historického zástavby. Tato většinová orientace stavby v sobě již namnoze zohleďnuje i další důležité požadavky. Do těchto požadavků náleží zejména kontakt obytné části domu s veřejným prostorem, návaznost dvora před domem na místní komunikaci i orientaci ke světovým stranám (upřednostněn prosluněný jih) a "zády" k převládajícímu směru větru. Orientaci může v některých případech nepříznivě ovlivnit i velikost a tvar stavební parcely (MaČe, koncept).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor doplněného textu a fotodokumentace ke kapitole
Orientace domu a chalupy © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz