TÉMATICKÝ OKRUH -D- > OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciProjekty > rodinné domy > komíny a šachty

KOMÍNY A VĚTRACÍ HLAVICE DOMŮ

Umístění komínů a větracích hlavic rodinného domu

Stránka o umístění komína a větracích hlavicÚvodní text bude doplněn.

Obsah: Umístění komína u rodinného domu Umístění větracích hlavic u rodinného domu

Umístění komína u rodinného domu

Vyústění komína bylo vždy na opačně straně než zádveří, tj. v zadní části síně. Půdorysně je toto umístění situováno ve středním traktu trojdílné dispozice zhruba v místě poblíž hřebene, čímž opticky vyvažuje nesymetrické nasazení střechy (lit. 011: kresba J. Škabrada, str. 232) (lit. 035: levý obrázek doplněn autorem serveru).

Nejlépe pochopíme význam tohoto pravidla, když jej porovnáme s územím, kde se situace výrazně liší. Tímto územím je například Anglie a západofrancouzské pobřeží, kde jsou tradičním otopným zařízením krby situované při čelních stěnách domů a komíny vyúsťují ve vrcholech štítů. Jako signál regionální příslušnosti stavby působí tento vnější znak natolik silně, že už tu mnohdy nemusí být žádný další, aby bylo zřejmé, odkud stavba pochází (lit. 011: J. Škabrada, str. 232).

V této souvislosti je třeba si také uvědomit, že u komínů při obvodových stěnách je menší teplotní spád a proto mívají komínové průduchy větší profil než je tomu u nás, kde díky umístění komína uvnitř půdorysu jsou podmínky pro dobrý komínový tah příznivé i pro menší profil komínovému průduchu (lit. 035: autor serveru).

Umístění komína samozřejmě vychází ze situace topeniště v půdorysu domu, které i přes mnohé změny zůstávalo na stejném místě. Nejjednodušší a nejčastější byl případ, kdy se kuchyně nalézala ve více či méně oddělené zadní části středního dílu trojdílné dispozice, tzn. na opačné straně síně než vstup. Síň musela za vstupem do domu zajistit především pohodlné nástupy do obou krajních dílů dispozice a už z tohoto důvodu se odsouvala její kuchyňská část až za hranici danou průmětem hřebene střechy do půdorysu. Toto pravidlo platilo, ať tu byl ještě místo komína třeba jen dřevohliněný dymník, zabudovaný do stropu síně, nebo už mohutný zděný útvar černé kuchyně s masivním zděným komínem. Důsledky byly stejné i u složitějších dvoutraktových dispozic s průchozí síní, kdy se kuchyně odsouvala ze síně do druhého užšího traktu za světnici, resp. vedle ní. Komín pak vyúsťoval ze střechy až za hřebenem, myšleno vůči vstupní straně domu. Tím došlo zejména u starších dřevěných staveb s nesymetrickým nasazením střechy nad zápraží k optickému vyvážení celkového příčného profilu stavby. Dále platí, že tu stranu objektu se sedlovou střechou na které vyúsťuje komín považujeme za stranu zadní, zatímco stranu se vstupem logicky vnímáme jako stranu přední (lit. 011: J. Škabrada, str. 232).

Umístění větracích hlavic u rodinného domu

V současné době může být toto místo vhodné také k vyústění rozvodů technického zařízení budov (odvětrání kanalizace, odvádění škodlivin z kuchyňského provozu atd.). Právě toto umístění v zadní části středního traktu je pro tyto prostory výhodné i z hlediska soudobého dispozičního uspořádání (lit. 035: autor serveru).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor doplněného textu a fotodokumentace ke kapitole
Projekt rodinného domu - komín a ventilační šachty © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz