DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍŘODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA LIDOVÉ ARCHITEKTURY A SKANZENY | FOTKY  
.
VÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY
VÝVOJ OSÍDLENÍ A BYDLENÍ
ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU
KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB
ZÁKLADNÍ PŘEHLED DRUHŮ STAVEB
.
HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI
KRAJINA SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
KRAJINA JIŽNÍCH ČECH
KRAJINA STŘEDNÍCH ČECH

KRAJINA SEVERNÍCH ČECH

KRAJINA ZÁPADNÍCH ČECH

KRAJINA VÝCHODNÍCH ČECH

KRAJINA STŘEDNÍ MORAVY
KRAJINA JIŽNÍ MORAVY
KRAJINA SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY
.
OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK
PAMÁTKOVÉ ZÓNY, ZÓNY A OBJEKTY
MUZEA V PŘÍRODĚ (SKANZENY)
.
OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY
OPRAVY STAVEB A MODERZNIZACE
DESATERO NAŠÍ ARCHITEKTURY
....Autorská práva a literatura

Google
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Vzdělávací a informační portál věnovaný našim vesnickým sídlům z pohledu určujících složek jejich prostředí: typu krajiny podmiňujícího dobu osídlení, urbanistické formy odrážejí sídelní strukturu, architektonického vzhledu staveb a řešení stavebních konstrukcí, které jim vtiskly jedinečný a neopakovatelný výraz přetrvávající od samého úsvitu našich dějin až po první třetinu minulého století.
PROGRAM OBNOVY VENKOVA
FÓRUM OBNOVY VENKOVA
PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚZEMÍ
MĚSTA A OBCE ČR
WWW OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚZEMNĚ IDENTIFIKAČNÍ REGISTR 

> VÝVOJ
LIDOVÉ ARCHITEKTURY <
Vývoj osídlení a obytných staveb
Získávání a zpracování materiálu
Konstrukce historických staveb
Základní přehled druhů staveb
> HLAVNÍ
REGIONÁLNÍ OBLASTI <
<
Krajina severozápadních Čech
Krajina jižních Čech
Krajina středních Čech
Krajina severních Čech
Krajina západních Čech
Krajina východních Čech
Krajina střední Moravy
Krajina jižní Moravy
Krajina Slezska a sev. Moravy
> OCHRANA
NAŠICH PAMÁTEK <
Památkové zóny a zóny
Muzea v přírodě (skanzeny)
> OPRAVY
STAVEB, NOVOSTAVBY <
Opravy a modernizace staveb
Desatero naší architektury
Autorská práva a literatura
 
.
 

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V ČR
:: Památkové zóny
Seznam v současnosti odkazuje na neexistující stránky, které budou průběžně doplňovány.
:: Hlavní město Praha
::
 Středočeský kraj
   
Berounsko
   
Kutnohorsko
   Mělnicko
   Mladoboleslavsko
::
 Jihočeský kraj
::
 Plzeňský kraj
:: Karlovarský kraj
::
 Ústecký kraj
:: Liberecký kraj
::
 Královéhradecký kraj
:: Pardubický kraj
::
 Kraj Vysočina
:: Jihomoravský kraj
::
 Zlínský kraj
:: Olomoucký kraj
::
 Moravskoslezký krajDOVOLENÁ A ZÁJEZDY
ČESKÁ REPUBLIKA


Cestovní kanceláře


SFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek, vesnic a krajiny.
 
Památky, lidové stavby a chalupy ve fotografii.
Foto krajiny, vesnických sídel a lidové architektury.
Fotogalerie staveb na vesnici a v krajině.
Databáze fotek a fotodokumentace památek, staveb a vesnic.


TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA PAMÁTEK
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNYVESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Reklama:   

• CHOTĚBORKY | Vilantice | Trutnov •

CHOTĚBORKY - HISTORIE, MAPOVÉ A PLÁNOVÉ PODKLADY < MALÁ MAPA SK 1024x768 CHOTĚBORKY - HISTORIE, MAPOVÉ A PLÁNOVÉ PODKLADY
CHOTIEBOREK 1840

Chotěborky, foto 1 - ústřednímu prostoru nevelké osady vystavěné na mírném návrší dominuje celodřevěná pozdně gotická polygonální zvonice s vysokou jehlancovou střechou, pocházející ze 16. století. Ještě staršího původu je za zvonicí ukrytý kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl později zbarokizován – barokně upraven. Barokního tvarosloví i vzniku je honosná vstupní brána ve hřbitovní zdi, stejně jako kamenný sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého uprostřed veřejného prostranství. Na mapě SK 1840 je však sloup - snad omylem nebo jako doklad pozdějšího umístění - vyznačen žlutou barvou, odkazující na provedení ze spalného materiálu, tj. ze dřeva, foto 2005.
Chotěborky, foto 2 - objekt farního úřadu byl vystavěn až po roce 1840, jak dokládá jeho nepřítomnost na přiložené mapě stabilního katastru. Svoji polohou je situován přímo na p.p.č.1088, severně od dvou zaniklých staveb stojících na st.p.č.129 a vyznačujících se spalným provedením – značeny žlutě. K areálu fary náleží vedle hospodářské stavby rovněž zahrada, jejíž rozsah je dobře pozorovatelný především na ortofotomapě odkazované níže. Stavba je charakterizována patrovým uspořádáním a valbovou střechou, s delším průčelím prolomeném pěti osami otvorů. Střední v přízemí je přitom vyhrazen hlavnímu vstupu, foto 2005.

Chotěborky, foto 3 - průčelí přízemního domu situovaného na st.p.č.132, na které navazuje z kamene vyzděná brána s brankou. Přízemí domu prolamují tři okenní otvory se segmentovými záklenky, umístěné uprostřed slepých arkádových polí. Plasticky bohatě zdobený lichoběžníkový štít prolamují dva okenní otvory, pod kterými je umístěna pamětní deska nesoucí nápis – Zde se 8.12.1731 narodil český skladatel F.X.Dušek, otec českého klavírního umění, přítel Mozartův. Původní podoba i poloha rodného domu majitele pražské Bertramky však byla poněkud odlišná, jak dokládá srovnání současných mapových podkladů nebo ortofotomapy s mapou stabilního katastru z roku 1840. Navzdory významu stavby došlo při její obnově k nevhodným zásahům do střešní konstrukce, včetně barvy a tvaru použité krytiny, foto 2005.

Chotěborky, foto 4 - vedle zděných staveb se do dnešních dnů zachovala i starší roubená vrstva zástavby, jak dokládá tento přízemní dům situovaný na st.p.č.131. Roubenou konstrukci skrytou pod vnější povrchovou úpravou nám prozrazují vyložená zhlaví trámů u horních trámových věnců, nesoucí nad zápražím nesymetricky nasazenou střešní konstrukci i mírně předsazený štít. Bednění štítu s velkou pravděpodobností náleží k mladším úpravám, stejně jako prolomení větších okenních otvorů s rámy členěnými do tvaru kříže, foto 2005.

Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ
Reklama:   
 

CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Vesnické památkové zóny

    2000 - 2008 © MaČe