TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ A PAMÁTKY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY
Název kapitoly k ochraně památek a přírodyČR > památkově chráněné lokality > rezervace

PAMÁTKOVÉ REZERVACE

Ochrana památkových rezervací

Vesnická památková rezervace  | Historické vesnice a soubory staveb, enklávy a dělnické kolonieVesnickou památkovou rezervací (VPR) rozumíme území mimořádně hodnotného sídelního útvaru vesnického charakteru nebo souboru staveb lidové architektury prohlášené nařízením vlády ČR za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči.

Mezi vesnické památkové rezervace jsou rovněž zařazeny i příměstské enklávy se zástavbou lidového charakteru nebo dělnické kolonie.

Obsah: Vesnická památková rezervace - charakteristika Urbanistická struktura sídla a formy staveb Fasády staveb a výplně otvorů (okna a dveře) Interiéry staveb a vnitřní vybavení Památková ochrana vesnické památkové rezervace Rozvojové plochy a novostavby v památkové rezervaciStavební úpravy objektů a veřejných prostranství Rozbory území a průzkumy památek

Vesnická památková rezervace - charakteristika

Z hlediska stavebního fondu se památková rezervace vyznačuje urbanistickým souborem staveb zastoupeném především historickými památkami, z nichž velká část je vedena v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

Historický stavební fond a prostředí památkové rezervace vyžaduje nejvyšší a nejnáročnější stupeň plošné památkové ochrany v plném rozsahu.

Urbanistická struktura sídla a formy staveb

Původní urbanistická struktura sídla není narušena nebo jen minimálně, přičemž narušeny nejsou ani objemové formy všech zastoupených typologických druhů staveb. Převážná část hodnotných staveb je dochována ve své historicky autentické podobě, nevykazující závažné nebo neodstranitelné nedostatky.

Fasády staveb a výplně otvorů (okna a dveře)

Plně je zachováno pojednání určujících fasádních ploch včetně architektonických a konstrukčních detailů. Zachovány jsou rovněž výplně okenních, dveřních a vratových otvorů.

Interiéry staveb a vnitřní vybavení

V neposlední řadě je dochováno rovněž základní dispoziční členění staveb, někdy dokonce včetně movitého vybavení interiéru.

Památková ochrana vesnické památkové rezervace

S ohledem na mimořádné urbanistické a architektonické hodnoty je smyslem prohlášení sídelního útvaru za památkovou rezervaci plošná ochrana území a historického stavební fondu.

Rozvojové plochy a novostavby v památkové rezervaci

Z těchto důvodů jsou rozvojové plochy určené pro novou výstavbu vyloučeny nebo omezeny na minimum a vhodné k zastavění jen podmínečně, s přesným stanovením regulačných zásad (umístění na parcele, tvar půdorysu, výška římsy a hřebene, sklon střešních rovin).

Stavební úpravy objektů a veřejného prostranství

Veškeré stavební úpravy na kulturních památkách i ostatních stavbách v památkové rezervaci podléhají projednání s dotčenými orgány státní památkové péče, případně i s orgány ochrany přírody.

Na využití veřejných prostorů i jednotlivých staveb jsou kladeny pouze přiměřené požadavky, při kterých nedochází k žádnému ohrožení památkových hodnot chráněné lokality.

Rozbory území a průzkumy památek

Jsou přitom vždy zohledněny a maximálně respektovány výsledky urbanistických rozborů lokality i stavebně-historických a restaurátorských průzkumů hodnotných staveb.

Autor textu k Vesnickým památkovým rezervacím © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Chráněná a ohrožená území, lokality a památky
    10.05.2012 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Krajinné památkové zóny
Seznam KPZ v ČR
Památkové rezervace
Seznam VPR v ČR
Památkové zóny
Seznam VPZ v ČR
Národní kult. památky
Seznam NKP v ČR
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ (VELKOPLOŠNÁ) ÚZEMÍ
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky

HODNOTNÉ VESNICE
A VESNICKÉ STAVBY


Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÁ ÚZEMÍ,
LOKALITY A STAVBY


Ohrožené památky
Ohrožené stavby


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000-2012 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz