Terénní úpravy a drobné objekty v obci Úholičky

Vodní toky a plochy, drobné sakrální nebo pamětní stavby

Stránka o obci Úholičky.Kromě terénních úprav souvisejících s obhospodařováním polností i budováním komunikací na katastru obce byly upravovány také vodní plochy a toky. Za pozitivní lze považovat snížení povodňových škod, za negativní provedení spočívající v napřímení nebo zkanalizování vodních toků, zavezení rybníků apod. Oproti starší situaci mohly zaniknout též některé drobné objekty, a to zejména ve volné krajině.

Potok a zaniklý rybník v obci ÚholičkyPříklady vodních toků a ploch včetně zaniklých na příkladu obce Úholičky a jejich srovnání s mapou stabilního katastru (mapa © ČÚZK, zdroj map: archivnimapy.cuzk.cz, fotografie © MaČefotogalerie).

Obsah:

  1. Vodní toky a plochy
  2. Drobné objekty

Vodní toky a plochy

Napřímený vodní tok - v západní části obce byl dnešní Podmoráňský potok napřímen a břehy zpevněny opěrnými zdmi, za areálem zámku byl potok zakomponován do zámeckého parku se vzrostlými stromy

Rybník - vodní plocha uprostřed návesního prostoru byla z důvodu průjezdné komunikace zcela zrušena a prostor zpevněn asfaltem a zámkovou dlažbou, zhoršila se tím kvalita veřejného prostranství i mikroklima (zvlhčování okolního vzduchu)

Vodní tok v přirozeném korytu - potok ve východní části obce i nadále protéká zahradami v přírodě blízké podobě břehů, avšak byl v souvislosti s novou zástavbou při komunikaci rovněž napřímen

Drobné objekty

Sochy - plastiky světců na podstavcích, zde socha Sv. Floriána považovaného za patrona hasičů (sud s vodou hasící hořící dům) aj.

Kříže - původně dřevěné kříže nahrazují kříže kamenné a později litinové povětšinou na podstavcích, situovány v intravilánu i extravilánu obcí

Pomníky obětem války - drobné objekty architektonicky pojednané v dobové formě, situovány především na návsi a opatřeny deskami se jména padlých v I. světové válce, často doplněna o padlé z II. světové války

Z dalších drobných objektů nacházejících se v jiných obcích lze jmenovat:

Kapličky - sakrální objekty stojící v zastavěném území obce nebo volně v krajině, často v místě křížení cest a obklopeny vzrostlými stromy

Drobné objekty v obci ÚholičkyPříklady drobných objektů sloužící sakrální nebo pamětní (memoriální) funkci a jejich zobrazení na mapě stabilního katastru obce Úholičky (mapa © ČÚZK, zdroj map: archivnimapy.cuzk.cz, fotografie © MaČefotogalerie).

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Úholičky - terénní úpravy a drobné objekty © Martin Čerňanský

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..TÉMATICKÝ OKRUH:
Dolní Povltavi

HLEDANÉ ODKAZY:
dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice Holašovice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

ČECHY - střední, jižní
a jihozápadní

ČECHY - severozápad,
severní a východní

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 08.02.2018

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský