Dolní Povltaví - krajina, sídla a stavby

Úholičky (modelový příklad)

Stránka o poruchách a poškození podstávkových domůDruhá část přednášky věnované tématu venkovské krajiny, sídel a staveb v oblasti dolního Povltaví. S ohledem na pořádání workshopu Českou zemědělskou univerzitou Praha a Obecním úřadem v Úholičkách zvolena jako modelový příklad ves Úholičky, na které zjednodušeně popisován charakter krajiny, sídla a staveb včetně stručného historického vývoje.

Mapy dolního PovltavíOrtofotomapa oblasti dolního Povltaví s vyznačením polohy obce Úholičky použité jako modelový příklad. Níže dopravní a turistická mapa širší vztahů (mapy © ČÚZK, Atlas.cz, zdroj map: www.AMapy.cz, text © MaČe).

Obsah:

  1. Mapy širších vztahů
  2. Místní jména

Mapy vztahů

Velmi staré sídelní území ležící severozápadně od Prahy. Prostředí je určováno tokem řeky Vltavy, jejíž okolí bylo brzy odlesněno a zemědělsky využíváno. Zalesněné plochy se dochovaly pouze kolem početných přítoků řeky, ostatní plochy jsou tvořeny mozaikou:

Kromě přírodních faktorů sehrála důležitou roli rovněž blízkost města Prahy, mající za následek kromě výletníků podstatné zintenzivnění a urychlení osídlovacího procesu v obci i jejím okolí.

Místní jména

Dle A. Profouse (Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, Díl III., Praha: Československá akademie věd a umění, 1951) název vsi Úholičky znamená menší Úholice.

Prvotní název Gogolice přitom odvozen příponou -ice od osobního jména představitele rodu a odtud změnou g>h starý název Hoholice. Při disimilaci dvou h první zaniklo, vznikly tak Oholice po hláskových předložkách prodlužované na Ouholice. Později Úholice a stejně tak od roku 1923 Úholičky.

Mapa stabilního katastru a topografická mapaMapa stabilního katastru a katastrální mapa obce Úholičky společně s fotografiemi tabulek (mapy © ČÚZK, zdroj map: www.archivnimapy.cuzk.cz, fotografie a text © MaČefotogalerie).

Z místních jmen užívaných obyvateli a uvedených na mapách nebo tabulkách ulic či veřejných prostorů můžeme uvést např.:

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Dolní Povltaví - Úholičky (modelový příklad) © Martin Čerňanský

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..TÉMATICKÝ OKRUH:
Dolní Povltavi

HLEDANÉ ODKAZY:
dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice Holašovice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

ČECHY - střední, jižní
a jihozápadní

ČECHY - severozápad,
severní a východní

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 08.02.2018

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský