Katastr obce Úholičky

Stabilní katastr a výkaz ploch

Stránka o obci Úholičky.Kromě úředních písemností dokládajících historický vývoj (nejen) obce Úholičky jsou důležitým zdrojem poznání rovněž historické katastry. Mezi těmito zaujímá zvlášť významné postavení stabilní katastr, jehož součástí jsou již podrobné katastrální mapy. Při reambulaci a dalších revizích katastru byly doplněny rovněž výměry pozemků podle kultur.

Katastrální mapa s legendou a výkazem plochHistorická mapy obce a legendy kultur, vpravo tabulka výměr umožňující srovnání let 1845 a 1948 (mapy a výkaz ploch © ČÚZK, zdroj map: archivnimapy.cuzk.cz).

Obsah:

  1. Pole, zahrady a pastviny
  2. Meze a cesty

Pole, zahrady, pastviny

Role (pole) tvoří přibližně 3/4 katastrálního území obce Úholičky, 312 ha z celkových 413 ha. V průběhu více jak století mezi léty 1845-1948 zůstala jejich rozloha zachována a zemědělství bylo dominantním způsobem obživy. Poloha, rozloha a tvar polí obvykle vycházel ze členitosti terénu, bonity půdního fondu a sociální diferenciace obyvatel.

Ovocné zahrady jsou situované za stodolami větších usedlostí i za menšími chalupami. Kromě samozásobitelské funkce tvoře nedílné přírodní prostředí vesnice a tvoří přechod ze sídla do intenzivně obhospodařované krajiny. Během výše uvedeného staletí téměř dvojnásobné zvětšení rozlohy, mimo jiné i v souvislosti s novou výstavbou.

Pastviny se nacházejí uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území a často zahrnují i meze. Od 2. poloviny 19. století dochází ke značnému poklesu v důsledku jejich rušení. Příčinu lze spatřovat v ustájení hospodářských zvířat i snížení početního stavu po válce

Zastavěné plochy a nádvoří, podstatnou měrou narůstající při stavebním rozvoji ve 2. polovině 19. století i meziválečné době.

Meze a cesty

Mezní pásy sloužily pro vyrovnání rozdílné terénní výšky mezi poli, případně jejich podélnému rozdělení. Při příčné orientaci mohly do určité míry zabraňovat splavování půdy. Dříve byly často užívány i pro pastvu, dnes tvoří důležité interakční prvky v rámci ekologické sítě.

Nezpevněné cesty místního charakteru propojovaly sídla mezi sebou i s dálkovými trasami. Kromě těchto důležité rovněž cesty k vodním mlýnům, polní cesty zajišťující snadnou dostupnost obdělávaných pozemků i cesty do hospodářských dvorů jednotlivých usedlostí z veřejného prostoru. Polní cesty v současné době důležité zejména pro prostupnost krajiny.

Zpevněné komunikace vznikly z nezpevněných cest a jsou určeny pro větší dopravní zatížení. Dříve byly zpevňovány nestmeleným kamenným násypem (štět a štěrk), později kamenivem s výplní (makadam). V souvislosti s rozvojem automobilové dopravy válcované vozovky s příkopy pro odvod vody z nepropustného povrchu.

Pole, meze a cestyVýřez mapy stabilního katastru a této odpovídající fotografie polností s mezemi a cestami různé funkce i povrchu (mapa © ČÚZK, zdroj map: archivnimapy.cuzk.cz, fotografie © MaČefotogalerie).

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Úholičky - stručná historie obce © Martin Čerňanský

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..TÉMATICKÝ OKRUH:
Dolní Povltavi

HLEDANÉ ODKAZY:
dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice Holašovice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

ČECHY - střední, jižní
a jihozápadní

ČECHY - severozápad,
severní a východní

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 08.02.2018

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský