TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY SEVEROZÁPNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu severozápadních ČechObytné stavby a bydlení

• ČEJKOVICE - panorama obce, hrázděný dům •

Obsah: Obraz vesnice v krajině Návesní prostor Hrázděný dům

Obraz vesnice v krajině

Čejkovice - panoramatický pohled na vesnici severozápadních Čech, jejíž výraz je neodmyslitelně určován střešními rovinami s keramickou krytinou cihlově červené barvy. Pálené tašky jsou již na některých stavbách nahrazeny nevhodnou plechovou krytinou, často neumožňující dostatečné provětrání půdního prostoru. V levém dolním rohu se nachází ovládací tlačítka pro přehrání a zastavení panoramatického snímku v libovolné pozici.

Návesní prostor

Čejkovice - převážně zděná zástavba kolem návesního prostoru s kapličkou.

Čejkovice - převážně zděná zástavba kolem návesního prostoru s kapličkou, vymezeného přízemními i patrovými domy včetně variant chrakterizovaných vestavbou do podkroví. Objekty zastřešují na českém venkově nejčastěji používané tvary střech, kterými je střecha sedlová a polovalbová. Na významějších objektech (např. farní úřady, školy atd.) se mohla uplatnit i střecha valbová nebo mansardová. Mladší zástavba z 1. pol. 20. století může být zastřešena i střechou polomansardovou.

Hrázděný dům

Čejkovice - patrový dům se zděným přízemím a hrázděným patrem.

Čejkovice - patrový dům se zděným přízemím a hrázděným patrem. Zcela viditelná trámová kostra výrazně konstrukčního charakteru je posazena na zdivo přízemí pomocí prahového věnce o 2-3 trámech. Na věnec jsou postaveny sloupky, jejichž umístění vychází z polohy okenních otvorů. Na parapety těchto oken je rovněž vázáno umístění krátkých vodorovných trámků - tzv. paždíků. Takto vzniklé rámy jsou pak ve své rovině doplněny o nezbytné ztužení, které zajišťují jednak šikmé vzpěry a jednak samotná výplň vzniklých trojúhelníkových, obdélníkových nebo lichoběžníkových polí. Sloupky a vzpěry jsou nahoře zpravidla čepovány do horního věnce, který může být tvořen i jedním trámem - tzv. vaznicí nebo ližinou.

Čejkovice - vnější okenní křídla, z nichž každé je příčlemi pravidelně děleno do třech čtvercových tabulek.

Čejkovice - vnější okenní křídla, z nichž každé je příčlemi pravidelně děleno do třech čtvercových tabulek. Závěsy křídel jsou vnitřní, zapuštěné a charakteristického válcového tvaru ukončeného po obou stranách nevysokými "kuželkami". Prostřední tabulka levého z křídel má možnost samostatného otevírání, což je výhodné s ohledem na určitou možnost regulace větrání. Ačkoliv větrání je z hlediska energie vyložené na vytápění objektu nevýhodné, z pohledu hygienického je přívod určitého množství čerstvého vzduchu naprostou nezbytností. Samostatně otevírací tabulka může zároveň sloužit jako podávací okénko.

Autor textu a fotodokumentace obce Čejkovice © Martin Čerňanský, foto 2004.

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ Zpět do Archívu článků za 2. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie obce Čejkovice ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Čejkovice ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUZE O KRAJINĚ, VESNICKÝCH SÍDLECH A LIDOVÉ ARCHITEKTUŘE Diskuse k obci Čejkovice na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Severozápadní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Severozápadní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Dom. typ severozápad. Čech
Krušnohorský dům
Chebský dům
Hospodářské stavby
Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz