TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | SEVERNÍ ČECHY
SEVERNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY SEVERNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu severních ČechObytné stavby a bydlení

DOMY SEVERNÍCH ČECH

V rozsáhlé severočeské oblasti dospěl vývoj lidové architektury poměrně brzy ke vzniku patrového uspořádání. Kromě nejméně úrodných, hlavně nejvýše položených oblastí (Jizerské hory, Krkonoše) a také jejich podhůří, kde nebyla souvislost českého sídlení výrazněji dotčena, tady nakonec převládl dům patrový. Že však vznik tohoto domového uspořádání nelze spojovat jen s etnickou příslušností obyvatel, ukazuje nejlépe vývoj v českém Pojizeří, kde je u zdejších roubených domů trojdílného komorového půdorysu dobře sledovatelný vývoj k patrovému uspořádání vlivem zlepšených hospodářských podmínek i starší dřevěné patrové architektury městské. Ostatně právě v západnějších oblastech (Českolipsko, Litoměřicko), kde německé obyvatelstvo postupně nabylo převahy, je na konstrukčním uspořádání roubených patrových domů nejlépe patrna vývojová skladba, jejíž základní jednotkou je opět přízemní roubený dům. Teprve na tento zcela hotový útvar je jakoby opatrně nasazena horní stavba, která přízemní buňku dokonce obkračuje, podpírána při jejím vnějšku představenými kozovými podporami – podstávkou. V těchto oblastech je rovněž patrné výraznější zastoupení chlévního uspořádání domu (lit. 001: Sv. Voděra, str. 41).

Dřevěné domy

Pozůstatky středověkých stavebních zvyklostí, tzn. domy s vyšší obytnou místností, která bránila vzniku patra nad celým půdorysem, se tu dochovaly jenom sporadicky, především na styku se zmíněnými oblastmi přízemního domu. Jinak se běžně objevuje mladší, plynulá výška zastropení v přízemí a u patrových domů i v patře. Vyskytují se i tu dřevěné polopatrové domy, přičemž spodní svislou část stěn podkroví zpravidla tvoří roubená konstrukce, připomínající roubené věnce lidových staveb na Chebsku (lit. 011: J. Škabrada, str. 173).

V severních Čechách se dodnes dochoval u nás zřejmě největší počet starších dřevěných domů. Značný podíl v nich tvoří patrové domy, které převládaly zřejmě už v 17. - 18. století zejména v oblastech s německy mluvícím obyvatelstvem (lit. 011: J. Škabrada, str. 172).

CHLUM
MEDONOSY
KRAVAŘE PREPEŘE PREPEŘE
Kravaře Prepeře Prepeře
RANÉ
VRCHOVINA

Přízemní roubené domy se nacházejí spíše v českém Pojizeří a Podještědí a v málo úrodných kopcovitých oblastech Liberecka a Děčínska (lit. 011: J. Škabrada, str. 172).

Dřevěné domy se zděnou části

Zděná stavba se v lesnatějších částech prosazovala jen postupně, počínaje zadními chlévními částmi přízemí obytných domů a ve střední části domu samozřejmě alespoň útvarem kuchyně. Častou materiálovou kombinací ve střední části severních Čech je patrový dům, který má v přízemí obytnou část v čele domu roubenou a zbývající dvě třetiny zděné, patro dřevěné, roubené, zvláště v přední části s obytnými místnostmi a s případným podílem hrázděné stavby v zadní části hospodářské (lit. 001: Sv. Voděra, str. 53).

Zděná stavba se v lesnatějších částech prosazovala jen postupně a na severočeský venkov proniká od 2. poloviny 18. století. Velmi často probíhalo postupné přezdívání dřevěných domů, které vždy začínalo v zadní polovině přízemí (kuchyně a chlévy), přičemž na přelomu 18. a 19.století se takto materiálově a technologicky kombinované stavěly i novostavby. Vcelku běžné byly (a dosud jsou) domy s přízemím vpředu (v obytné části) roubeným a vzadu zděným, s patrem buď roubeným nebo hrázděným, popř. kombinovaným (lit. 011: J. Škabrada, str. 174).

Zděné domy

Ke zformování určitých regionálních variant zcela zděných domů došlo, podobně jako i jinde v Čechách, v průběhu 1. poloviny 19. století. Jednalo se o architekturu, která byla součástí tehdejšího výtvarného snažení klasicistního charakteru vycházela vstříc přísnějším protipožárním nařízením a přitom plynule navazovala na starší předlohy dřevěných staveb včetně prostorového schématu přízemních i patrových domů (lit. 011: J. Škabrada, str. 175).

SKUPICE - přízemní dům s převýšenou hospodářskou částí
STEKNÍK - zděný přízemní dům s barokně tvarovanými rameny

Sklářské domy - v kopcovité oblasti severně od České Lípy, kde se zvláště v 18. století rozvíjela speciální sklářská výroba, včetně mezinárodní distribuce výrobků, se na vesnicích uplatnil relativně honosný, v základě nezemědělský typ domu (lit. 001: Sv. Voděra, str. 41 a 53). Severočeskou specialitu starší maloměstské výstavby představují tzv. sklářské domy, budované (podobně jak např. barokní fary) na sice troojdílném, ale nezemědělském půdorysném principu se dvěma komíny. Ty umožňovaly vytápět oba krajní díly půdorysu, takže obytná mohla být skutečně celá přízemí i patra. Tyto domy stávaly na parcelách samostatně, často podélně ke komunikaci a s oblibou užívaly mansardovou nebo polomansardovou střechu. Jejich největší soubor se dochoval v Novém Boru, zejména v jeho části, připojené plánovitě ke staršímu jádru městečka na konci 18. století (lit. 011: J. Škabrada, str. 174).


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Severní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Severní Čechy - krajina a stavby
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
SEVERNÍ ČECHY
Krajina - příroda, domov
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb

Obytné stavby a bydlení
Dom. typ severních Čech
Pojizerský dům
Turnovský dům

Dom. typ severozápad. Čech
Středohorský dům
Hospodářské stavby
Exteriéry staveb
Interiéry staveb


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz