Širší evropské souvislosti

Archeologické průzkumy obydlí

Stránka o nejstarších stavbách a archeologických průzkumechZákladní struktura našich tradičních vesnických staveb je, jak se ukázalo, pozoruhodně jednotná navzdory tomu, že jsou tyto objekty výrazově neobyčejně různorodé.

Obsah: Stavební tvorba a základní principy stavebListnaté a jehličnaté lesy Hrázděné, roubené a hliněné stavby

Stavební tvorba

Poplatnost místním materiálovým a samozřejmě klimatickým podmínkám a více či méně intenzivní návaznost na slohovou architekturu různých období, ovlivněná i sociálním postavením stavebníků, patří k charakteristickým znakům této stavební tvorby i jinde v Evropě.

I tam existují velké regiony, kde můžeme pozorovat stejný či podobný strukturální základ těchto objektů, jejichž další utváření se ale od našich staveb méně nebo více liší. V každém případě se však na většině evropských území vytvářely základní principy tradiční výstavby už (nebo spíše nejpozději) ve středověku a další postupný vývoj směřoval již pouze ke složitějším, rozsáhlejším půdorysům, kvalitnějšímu vytápěcímu zařízení a případně zděnému či nespalnému provádění základních konstrukcí.

Listnaté a jehličnaté lesy

Trojdílnou typologii domu, charakteristickou pro české prostředí, můžeme sledovat do nepříliš velké vzdálenosti od Čech severně i jižně, ale zejména ve směru západním a východním či jihovýchodním. V širší porýnské oblasti s mírnějším podnebím se stavěly domy hrázděné, zatímco roubení převažuje ve střední a východní části tohoto území, ostatně ve vztahu na přechod listnatého lesa s tvrdým a obtížněji zpracovatelným nerovným dřevem do hustších jehličnatých lesů s rovným a snadněji zpracovatelným dřevem.

Hrázděné, roubené a hliněné domy

Rozhraní velkých evropských konstrukčních regionů tradiční dřevěné architektury - západní hrázděné a východní roubené - prochází shodou okolností územím Čech, a to při naší západní hranici, kde se v podstatě ztotožnilo s národnostním rozhraním česko-německým. Třetí významná oblast je charakterizována nížinnými plochami a tak se na našem území váže především k povodí dolní Moravy a Dyje, tj. k oblasti jižní Moravy s naším nejvyšším podílem hlíny jako základního stavebního materiálu.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Hledat jiné téma >

> OBYTNÉ STAVBY
Přejít na Osídlení a vesnice

DŮM A BYDLENÍ
Zemnice a polozemnice
Dům z období středověku
Středoevropské domy
Středověké slohy, lidové stavby
  Dymná jizba
  Vstupní síň
  Komorový blok
  Konstrukce dymné jizby
  Konstrukce komorové části
  Polodymná jizba s dymníkem
Dům z období novověku
Novověké slohy a lidové stavby
  Světnice a otočení pece
  Černá kuchyně a dymník
  Kuchyně dymná a černá
  Kamna a krbové komíny
Dům moderních dějin
Moderní slohy a lidové stavby
  Sporáky a tahové komíny

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz