Sklo na okna a dveře

Výroba skla a zasklívání, nosníčky a příčle

Stránka o výrobě a typech skla na okna a dveře Po nejstarším užívání plných záklop jsou osvětlovací otvory kryty průsvitným materiálem - pergamenem, papírem nebo blanami. Teprve později je na zasklení oken užíváno skla, ponejprv vyráběného ručně.

Skleněné osmihrany a čtverce

Zasklení okna pomocí malých skel čtvercového a osmiúhelníkového tvaru

Starý způsob zasklívání z malých skel, použitý na stavbě mladšího kostela z roku 1873-74 (rozšířeno 1911). Výplň ztužují vnější kovové nosníčky.
Bílá, okres Frýdek-Místek

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Výroba skla
  2. Sklo zasklívané do olova
  3. Kruhové terčíky a šestihrany
  4. Kované nosníčky na ztužení prosklení
  5. Foukané sklo a dřevěné příčle

Výroba skla

Sklo je vyráběno ve sklářské peci ze sklářského (křemičitého) písku a za dostatečně vysokých teplot představuje poměrně snadno formovatelný materiál. Po zchlazení skloviny je sklo tuhé a relativně pevné, avšak křehké.

Sklo zasklívané do olova

Nejstarší užití skla reprezentují velmi malé tabulky používané pro zasklívání do olova, při kterém jsou spojované olověnými pásky majícími zpravidla pocínovaný povrch.

Terčíky a šestihrany

Jednalo se původně o foukané kruhové terčíky či bucny (vyfouknutá stlačená baňka) a později o šestihrany nepoměrně menších rozměrů než pozdější skleněné tabulky a dochované především na oknech chrámových a kostelních lodí.

Nosníčky na ztužení prosklení

Nedílnou součástí pozdně gotických a renesančních oken zasklených pomocí kruhových terčíků a šestihranů užívaných ještě v barokním období je ztužení pomocí kovaných nosníčků z kujného železa.

S obdobným principem zasklívání kombinujícím osmihrany nebo protáhlé šestihrany a čtverce se můžeme ojediněle setkat i v době pozdější, zejména pak v odlehlejších oblastech ČR.

Foukané sklo a dřevěné příčle

Skleněné tabulky na okna

Okno zasklené tabulkami skla se vzduchovými bublinkami a nerovným povrchem

Zasklení okenních křídel tabulkami foukaného skla s nerovnými povrchem
a vzduchovým bublinkami.
Černý důl, okres Trutnov

Foto © MaČefotogalerie

Od 18. století již dochází k výrobě skleněných tabulek obdélníkového tvaru a ztužující kované nosníčky jsou střídány dřevěnými příčlemi členícími okenní křídlo na menší části.

Starší skleněné tabulky jsou vyráběny z foukaných válců, které jsou rozřezány na menší části. Oproti staršímu sklu je sklo vyráběné tímto způsobem již tenké, avšak s ohledem na postup výroby stále nerovné a se vzduchovými bublinkami.

V důsledku vzduchových bublinek i nerovnosti povrchu odrážejícího světlo různým směrem bývají okna zasklená těmito tabulkami na první pohled odlišná od zasklení z plochého skla.

Autor textu a fotodokumentace k materiálu
Sklo - výroba skla, způsob zasklívání a druhy skel © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

SLÁMA
Obilí a rákos
Doškáři
HLÍNA
Jíl
Hlináci a lepiči
DŘEVO
Smrk
Dub
Jedle
Tesaři a truhláři
KÁMEN
Pískovec - typy a těžba
  Vlastnosti pískovce
  Opracování a nástroje
  Skály a zdivo z pískovce
  Pískovcové prvky na stavby
  Pískovcové sochy, kříže a jiné
Čedič - výskyt a těžba
  Vlastnosti a použití čediče
Břidlice
Opuka
Kameníci, zedníci, sochaři
KERAMIKA
Jíl
Cihláři a zedníci
KOV
Litina, ocel a železo - mříže
Měděná krytina
Litinové a mosazné kliky
Litinové sochy a křížky
Zámečníci a klempíři
SKLO
Výroba skla a foukané sklo
Hladké sklo vyráběné strojně
SklářiVizualizace staveb
Vizualizace historických staveb na příkladu zvonice
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz