Úprava povrchu a barevnost

Povrchová úprava staveb a nátěr fasády

KONCEPT, BUDE DOPLNĚNO

Stránka o konstrukci a natírání hrázdění S typem použité výplně souvisí i barevnost hrázděné fasády, která může být opatřena nátěrem na nanesené omítce nebo zůstat zcela neomítnutá.

Obsah: Hrázděné stavby - konstrukce hrázděných stěn Dřevohliněná výplň hrázděníZděná výplň hrázdění z kamene a cihelNátěry a barevnost hrázděné konstrukce

Omítané stěny s nátěry

Nátěr na hrázděné konsturkci

Nátěr trámů a výplní hrázděné konstrukce

Hrázděná konstrukce stavby zdůrazněná barevným nátěrem výplní i dřevěných trámů včetně jejich křížení.
Obec Salajna, okres Cheb

Foto: MaČefotogalerie

Jednotlivá pole hrázděné stavby jsou u starších domů a hospodářských staveb zpravidla omítána a natírána, zejména pokud výplň tvoří dřevohliněná konstrukce.

Nátěr trámů a výplní

Nátěr může být v některých případech nanesen nejen na omítku, ale rovněž na dřevěné trámy. Trámy tvořící hrázděnou konstrukci mohou být nátěrem zdůrazněny nebo naopak v případě použití barvy stejného odstínu téměř potlačeny.

Barevné řešení stěn na Chebsku

Barevnost souvisí přímo s typem hrázděné konstrukce a dosahuje nejvýraznějšího uplatnění právě na Chebsku, kde má hrázdění kromě statické funkce i funkci dekorativní. Velmi často se zde uplaťnuje sytě karmínový nátěr trámů v kombinaci s tmavě modrými nebo zelenými plochami v jejich křížení. Stejné barvy je často užito i kolem okenních otvorů (parapetní a nadpražní římsy, sloupky ostění).

Neomítané é zdivo z kamene

Jsou ovšem doloženy i případy velmi starých staveb, jejichž fasádní výplň provedená již v kameni omítnuta nebyla. Jedná se zejména o stavby z oblasti Džbánu, kde kamenné zdivo provedené ze zdejší opuky nebylo omítáno z důvodu špatné přilnavosti malty k podkladu.

Neomítané zdivo z cihel

Výplňové zdivo z režných cihel se uplatňuje především u mladší staveb, jako jsou vlaková nádraží či tovární budovy.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hrázděné stavby - konstrukce a barevný nátěr © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Nenosné konstrukce

HISTORICKÉ STAVBY
/ Průzkumy staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ KONSTRUKCE
/ Hliněné stěny staveb
/ Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
ROUBENÉ STAVBY
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
/ Tesařské spoje roubení
/ Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
/ Slehávání stěn - stolicové rámy
/ Podpěrné rámy a podstávka
RÁMOVÉ STAVBY
Rámové stavby
Rámové stolice
Konstrukce rámové stěny
/ Obvodový plášť
/ Tesařské spoje a značky
HRÁZDĚNÉ STAVBY
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázděné stěny
/ Barevnost hrázdění
Tesařské spoje
Tesařské značky
DŘEVĚNÉ STROPY
/ Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
DŘEVĚNÉ SCHODY
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
DŘEVĚNÉ KROVY
/ Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ KONSTRUKCE
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
Kamenné plotové sloupky
Kamenné dlažby
CIHELNÉ KONSTRUKCE
KERAMICKÉ PRVKY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájové
Dlažby z pálených cihel
Dlažby z keramickych dlaždic
STŘEŠNÍ KRYTINA
/ Došková krytina střech
Šindelová střešní krytina
  Štípaný a řezaný šindel
  Rozměry a pokládání šindele
Prejzová a háková krytina
Tašková střešní krytina
/ Břidlicová střešní krytina
Ostatní (lepenka, plech)
OKNA A DVEŘE, VRATA
Zárubně oken a dveří
Dřevěná okna a okenice
Dřevěná tabulková okna
Dřevěné dveře a vrata
Kotvení dveří a vrat
Dveřní zámky
Bezpečnostní závory
KOVÁNÍ OKNA A DVEŘÍ
Kování na dveře a vrata
Dveřní zámky a kliky
Kování na okna, okenice
Okenní kličky a doplňky
EXTERIÉRY STAVEB
/ Konzervační nátěry
Hliněná mazanina - kožich
  Příprava hliněné mazaniny
  Nanášení hliněné mazaniny
Vápenný nátěr - bílení
  Výplň a bílení spár a čel
  Bílení průčelních stěn
Obklad a obezdění
Bednění štítu a stěn
Drnování a zatravňování
Venkovní dlažby, obklady
Vnější omítky staveb
Malovaná výzdoba
Štuková výzdoba
Železné mříže
Litinové a ocelové mříže
INTERIÉRY STAVEB
Hliněné podlahy
Dřevěné podlahy z fošen
Dřevěné podlahy z prken
  Pokládka dřevěné podlahy
  Dřevěná podlaha u kamen
Vnitřní omítky staveb
Vnitřní dlažby a obklady
Drobná kamenická produkce

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz