Roubené dřevostavby

Konstrukce roubených staveb

Stránka o roubených stěnách dřevostavebRoubené stěny náleží mezi zdaleka nejčastější nosné a dělící svislé konstrukce historických dřevostaveb, tj. srubových staveb provedených převážně ze dřeva a dochovaných jako starší vrstva zástavby na celém území Čech i převážné části Moravy a Slezska. Historické stěny a to nejen roubených staveb jsou téměř výhradně dřevěné, avak obdobně jako nejstarší pletené (a drážkové) stavby často ještě doprovázeny hliněnou mazaninou. Teprve podstatně později nachází uplatnění i jiný stavební materiál než snadno hořlavé dřevo a hlína, především kámen (v odlesněných oblastech však nastupuje velmi brzy) a posléze nepálené i pálené cihly (MaČe).

Roubené konstrukce: Roubené dřevostavby - opracování dřeva na roubení Roubené dřevostavby - konstrukce roubených stěn

Dřevostavby a opracování dřeva

Historický vývoj roubení úzce souvisel s opracováním dřeva včetně tesařského provedení nárožních vazeb, od téměř neopracovaných a na nároží přesahujicích klád poměrně velkých rozměrů po menší a ze všech čtyř stran opracované (hraněné) trámy bez nárožních přesahů. Mezi nejstarší roubené stavby náleží dřevostavby s roubením provedených z velkých kmenů stromů zbavených pouze větví a kůry, bez dalšího tesařského opracovaní vyjma nezbytného provázání nároží srubové stavby. Značného stáří jsou rovněž roubené stěny provedené z hrubě opracovaných klád (kuláčů), opracovaných převážně na nároží a jen hrubě ztesaných po délce (ponejprv z interiérové strany), případně půlené. Vývojově mladší konstrukce roubení spočívá v použití trámů ztesaných ve stále větším rozsahu a opracovaných již po celé délce ze dvou a později všech čtyřech stran, tj. do podoby zcela hraněných trámů nebo širokých a vysokých desek. Za starší přitom pokládáme ruční opracování sekyrou nahrazované nejdříve opracováním na rámové pile a později na pilách se strojním pohonem, jejichž nástup rovněž znamená stále rovnější a hladší povrch ploch v místě řezu. Mladší trámy se zpravidla vyznačují menšími průřezy (často jsou na pilách řezány z větších trámů) a roubení z nich provedené je charakterizováno spárami minimální velikosti. Vedle vlastního opracování vypovídá o stáří roubení rovněž řešení nárožních vazeb, jež ostatně s opracováním dřeva nebývale úzce souvisí. O tesařských spojích pojednává samostatná kapitola (MaČe).

Konstrukce roubených stěn

Základní tradiční dřevěná konstrukce stěn domů i některých hospodářských staveb se nazývá roubení - sestava vodorovně vrstvených trámů, vázaných v nároží tesařskými spoji. K roubení se používalo rovné jehličnaté dřevo, přičemž u obytných staveb se zřejmě preferovala jedle. Disproporce silnějších a slabších konců kmenů se vyrovnávala jejich střídavým kladením. Různě zpracovány s určitými vývojovými tendencemi byly i profily stěnových trámů. Nejstarší jsou jistě trámy nehraněné, tedy kuláče. Ty se někdy u obytných staveb zčásti přitesávaly zvenčí tak, aby se odstranily více vyčnívající části, a stěna se pokryla izolační vrstvou hliněné mazaniny. Důvodem tohoto postupu bylo i to, že alespoň u obytných staveb či místností se dlouho ponechával vnitřní líc stěn z kuláčů s přiznaným dřevem v rovinné linii a diference v tloušťkách se projevily a musely se napravovat na vnější straně stěn (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno/první věta přesunuta ze str.). V oblastech se zvlášť vyspělým tesařským řemeslem se hlavně v závěru rozvoje dřevěného stavitelství používaly trámy velkých průměrů, zpracované do profilu širokých, resp. vysokých desek o tloušťce cca 15 cm a výšce i více než 40 cm (severočeské "sklářské" domy na přelomu 18. a 19.století). Obdobné rozměry měly i stěny, roubené ve středním Polabí z tzv. trhanic - desek, štípaných z místního listnatého dřeva, nejčastěji dubu (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor první tří odstavců ke kapitole Dřevostavby - roubené stěny © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje roubení
Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
Slehávání stěn - stolicové rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje a značky
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázděné stěny
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz