Přízemní dům

Dům se světnicí, kuchyní a komorou

Stránka o chmelu a chmelnicíchZákladním dispozičním typem domu téměř na celém území je dům komorového typu, který už od středověku převažuje v daleko rozsáhlejší západoslovanské oblasti.

Nadpis

Popis obrázku
Popis obrázku
Obec Název, okres Název

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Dispoziční uspořádání domu
  2. Šířka průčelí a počet okenních os
  3. Světnice s pecí a černá kuchyně
  4. Zastropení domu dřevěným stropem
  5. Zastřešení domu sedlovou střechou

Dispozice domu

Přízemní dům komorového typu se skládá ze vstupní síně ve středu dispozice, z níž se vchází jednak do světnice a na protilehlé straně do komory. S vývojem topeniště se postupně v zadní části síně vyděloval samostatně zděný prostor černé kuchyně, nad níž byl situován komín. Základní schéma trojdílného půdorysu se nemění ani v případě patrových domů.

Průčelí a okna

Světnice mívá nejběžněji po dvou oknech ve stěně štítové a přilehlé boční, sousedící se zápražím. Někdy se připojovala další světnička ze strany protilehlé boční stěny, ve štítové stěně se pak zpravidla projevuje třetí okenní osou.

Světnice a kuchyně

V koutě světnice sousedícím s černou kuchyní měla své místo pec, která se ve světnici projevovala jako mohutný zděný hranol. Vytápěla se z černé kuchyně, sem a pak do komína z ní unikl i kouř. Tato úprava topeniště, při které byla - na rozdíl od starších vývojových etap - obytná místnost zbavená kouře a stala se z dýmné jizby světnicí.

Zastropení domu

Zastropení převažuje trámové, s prkenným záklopem a hraněnými trámy, které přesahují přes vstupní stěnu domu, aby střecha nad nimi kryla zápraží. Vývojově starší je strop povalový. Tvoří jej hustě kladené nehraněné povaly, ve větších místnostech (zvláště ve světnici) podepřené uprostřed rozpětí trámovým průvlakem.

Zastřešení domu

Střecha převládala sedlová, se štíty. Vznik tohoto útvaru je zřejmě také vázán na dosaženou etapu vývoje topeniště, popřípadě odvodu kouře. Jakmile byl výstavbou komína prostor půdy zbaven kouře, mohl se využívat jako prostor úložný, přístupný a osvětlovaný také štítem.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Hledat jiné téma >

STAVBY PRO BYDLENÍ
Přejít na Ostatní typy staveb

SOCIÁLNÍ FORMY
Přízemní domy

Polopatrové domy
Patrové domy - dřevěné
Patrové domy - zděné
Výměnky
Chalupy a domky
Dělnické bydlení (kolonie)
Sezónní obydlí (salaš atd.)
Obecní pastoušky
SPRÁVA A ÚŘAD
Fary - farní úřady
Roubené a zděné fary
Rychty a rychtář
Fojtství a fojt
Myslivny a hájovny
VÝROBA A OBCHOD
Sklářské domy a skláři
Faktorské domy a faktoři
Vinohradnické domy
Mlýny a mlynáři
Rybárny a rybáři
Koliby a pastýřiVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici Vizualizace staveb
Vizualizace historických staveb na příkladu zvonice
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz