PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR

HISTORIE VESNICE A BYDLENÍ - DOMY A CHALUPY

 
MAPA STRÁNEK Mapa stránek www.lidova-architektura.cz

Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a fotoatlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Zákony, vyhlášky a předpisy, Granty.
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Seznam vesnic, rejstřík zeměpisných a místních jmen

ARCHIV ČLÁNKŮ ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
POSLAT ZPRÁVU Poslat e-mailovou zprávu

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikace 20. 10. 2016 Vážení čtenáři,

z důvodu publikační činnosti nemohly být stránky v průběhu loňského
a letošního roku pravidelně aktualizovány.

Děkuji za pochopení.

Publikační činnost 2015 a 2016 >>>

tématický okruh >>> literatura > autor portálu
autor, datum © MaČe, 20. 10. 2016

KONFERENCE WTA A VUT BRNO

Přezdívání roubeného domu 6. 10. 2016 Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společně s Fakultou stavební VUT v Praze pořádají 38. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2016. Součástí je mezinárodní 18th Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB).

38. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2016 >>>

tématický okruh >>> odborné akce > konference
autor, datum © MaČe, 6. 10. 2016

ČTYŘBOKÉ DVORY

Sídelní a stavební rozvoj 13. 5. 2016 Čtyřboký dvůr je půdorysným typem zemědělské usedlosti, jejíž stavby jsou bez odstupu soustředěny kolem prostoru čtyřstranného ...

Čtyřboké dvory >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 13. 5. 2016

SÍDELNÍ A STAVEBNÍ ROZVOJ

Sídelní a stavební rozvoj 14. 4. 2016 Charakteristika sídel a plužiny je určována nejen historickým založením, ale často i podstatně větší měrou pozdějšími změnami. Na těchto se podílí zejména ...
Rozvoj vesnic >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 14. 4. 2016

VESNICE POLIČSKA A LITOMYŠLSKA

Údolní vesnice a lánová plužina 1. 4. 2016 V návaznosti na historii osídlení a sídelní formy je pozornost věnována stručné charakteristice vesnic z oblasti Poličky a jižního Litomyšlska. Kromě zastavěného území ... Vesnice >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 1. 4. 2016

OSÍDLENÍ POLIČSKA A LITOMYŠLSKA

Osídlení, obce a sídelní formy 21. 3. 2016 Po úvodní kapitole o krajině Poličska a jižní části Litomyšlska je pozornost věnována stručné historii osídlení a sídelním formám, charakterizujícím zdejší obce. ...
Osídlení a sídelní formy >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 21. 3. 2016

KRAJINA POLIČSKA A LITOMYŠLSKA

Krajina a region lidové architektury v Pardubickém kraji 17. 3. 2016 Na této a následujících stánkách je zpřístupněna přednáška věnovaná tématu lidových staveb v Pardubickém kraji a to konkrétně čtyřbokým dvorcům v oblasti ...Poličsko >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 17. 3. 2016

POŠKOZENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY II.

Poškození střešní krytiny 8. 3. 2016 Kromě působení vlhkosti, povětrnosti a tepelných rozdílů v důsledku klimatických jevů dochází k poškození střešní krytiny rovněž z jiných důvodů. Příkladem může být....Poškození střešní krytiny II. >>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > střešní krytina
autor, datum © MaČe, 8. 3. 2016

POŠKOZENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY I.

Poškození střešní krytiny 29. 2. 2016 Bez ohledu na typ střešní krytiny použité na podstávkový dům nebo jinou stavbu je přičinou řady poškození působení klimatických jevů. V rámci těchto je střešní krytina ....
Poškození střešní krytiny I.
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > střešní krytina
autor, datum © MaČe, 29. 2. 2016

POŠKOZENÍ A PORUCHY ZDIVA

Poškození a poruchy zdiva 25. 2. 2016 Řada patrových domů s podstávkou je charakterizována roubenou konstrukcí stěn pouze v přední, tj. obytné části. Oproti tomu zadní hospodářská část je ....
Poškození a poruchy zdiva
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > zdivo
autor, datum © MaČe, 25. 2. 2016

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRŮČELÍ

Stavební úpravy štítového průčelí domu - omítky, obklad a zdivo 28. 1. 2016 Stavební úpravy štítového průčelí domu náleží mezi poměrně časté modernizační zásahy. Souviset přitom mohou nejen s protipožárními opatřeními vyžadujícími nespalný materiál, ale rovněž ...
Stavební úpravy průčelí
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > přezdívání stěn
autor, datum © MaČe, 28. 1. 2016

PŘEZDÍVÁNÍ ROUBENÝCH DOMŮ II.

Přezdívání roubeného domu 22. 1. 2016 K přezdívání roubených domů s podstávkou dochází v řadě variant. Kromě postupného přezdívání stěn od spodní části stavby existují i další řešení. Tyto zpravidla reprezentuje ...
Přezdívání roubených stěn II.
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > přezdívání stěn
autor, datum © MaČe, 22. 1. 2016

Další příspěvky lze nalézt v archívu >>>

STRUČNÉ INFORMACE O PORTÁLU

Vzdělávací, naučný a informační portál PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR je věnován .......více informací >>>

PARTNEŘI PROJEKTU
PARTNEŘI PROJEKTU - spolupráce s médii
SPONZOŘI PROJEKTU

Volná plocha pro sponzory
podporující projekt za účelem
:
- doplnění chybějících témat
- častější aktualizace obsahu
- sjednocení grafické podoby
- omezení reklamy zčásti/zcela

SPOLUPRÁCE s/pro/jiné
ČESKÝ ROZHLAS
LIDOVÉ NOVINY
NÁRODNÍ KNIHOVNA - WEBARCHIV
NADACE OBČANSKÉHO FÓRA
UNESCO
CIAV
UNESCO - Organizace OSN pro vědu, osvětu a kulturu
ICOMOS - Mezinárodní rada pro památky a sídla
NPÚ
MK ČR
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
NM
ÚTAM AV ČR
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i.
Č Ú Z K
LIMITY TĚŽBY
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
LIMITY TĚŽBY
ČRo
MONITOR
LIDOVÉ STAVBY NA ČESKÉM ROZHLASE
MONITORING DENNÍHO TISKU
ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY A REGISTROVANÉ VYHLEDÁVAČE ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OHROŽENÁ STAVBA ZVONICE


Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÉ STAVBY A ARCHITEKTURA | HISTORIE OSÍDLENÍ, STAVEB A BYDLENÍ | REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY | OCHRANA KRAJINY, SÍDEL A PAMÁTEK | OPRAVY STAVEB, ÚZEMNÍ PLÁNY A NOVOSTAVBY DOMŮ | FOTO | MAPA
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveřea okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamnaa sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
PO - památková obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná kulturní památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz