PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR

HISTORIE VESNICE A BYDLENÍ - DOMY A CHALUPY

 
MAPA STRÁNEK Mapa stránek www.lidova-architektura.cz

Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a fotoatlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Zákony, vyhlášky a předpisy, Granty.
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Seznam vesnic, rejstřík zeměpisných a místních jmen

ARCHIV ČLÁNKŮ ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
POSLAT ZPRÁVU Poslat e-mailovou zprávu

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRŮČELÍ

Stavební úpravy štítového průčelí domu - omítky, obklad a zdivo 28. 1. 2016 Stavební úpravy štítového průčelí domu náleží mezi poměrně časté modernizační zásahy. Souviset přitom mohou nejen s protipožárními opatřeními vyžadujícími nespalný materiál, ale rovněž ...
Stavební úpravy průčelí
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > přezdívání stěn
autor, datum © MaČe, 28. 1. 2016

PŘEZDÍVÁNÍ ROUBENÝCH DOMŮ II.

Přezdívání roubeného domu 22. 1. 2016 K přezdívání roubených domů s podstávkou dochází v řadě variant. Kromě postupného přezdívání stěn od spodní části stavby existují i další řešení. Tyto zpravidla reprezentuje ...
Přezdívání roubených stěn II.
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > přezdívání stěn
autor, datum © MaČe, 22. 1. 2016

 

KONFERENCE WTA A ČVUT

Přezdívání roubeného domu 22. 9. 2015 Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společně s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze pořádají 37. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015. Součástí je mezinárodní 17th Conference on Rehabilitation and Reconstrusction of Buildings (CRRB).

37. konference Sanace a rekostrukce staveb 2015 >>>

tématický okruh >>> odborné akce > konference
autor, datum © MaČe, 22. 9. 2015

PŘEZDÍVÁNÍ ROUBENÝCH DOMŮ

Přezdívání roubeného domu 12. 8. 2015 K postupnému použití kamene namísto dřeva omazaného hlínou docházelo z několika důvodů. Hlavním bylo přirozeně riziko požáru, ale zcela opomenout nelze ani působení vhlkosti. ...
Přezdívání roubených stěn
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > přezdívání stěn
autor, datum © MaČe, 12. 8. 2015

OBKLADY DOMŮ ZE ŠABLON

Poškození obkladu ze šablon 20. 7. 2015 Obdobně jako obklady z břidlice jsou působení povětrnosti vystaveny rovněž obklady z mladších vláknocementových šablon. Poškození se může ...
Obklady ze šablon a poškození
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > obklady
autor, datum © MaČe, 20. 7. 2015

OBKLADY DOMŮ Z BŘIDLICE

Poškození obkladu z břidlice 3. 6. 2015 Kromě nátěrů na dřevo jsou poškozením klimatickými vlivy vystaveny rovněž obklady, ať již z břidlice nebo šablon. Vedle vlastního materiálu mohou některá poškození obkladu souviset ...
Obklady z břidlice a poškození
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > obklady
autor, datum © MaČe, 3. 6. 2015

NÁTĚRY NA DŘEVO

Poškození bedněného štítu 26. 5. 2015 S ohledem na svoji funkci a exponovanost jsou degradací a poškozením často postiženy venkovní nátěry. Mezi hlavní přičiny náleží nejenom působení ...
Nátěry na dřevo a jejich degradace
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > nátěry
autor, datum © MaČe, 26. 5. 2015

POŠKOZENÍ BEDNĚNÉHO ŠTÍTU

Poškození bedněného štítu 24. 4. 2015 Kromě nosných roubených stěn a podpěrných konstrukcí jsou poškozením ohroženy i bedněné štíty. Prodloužení životnosti souvisí nejen s vhodnou .....
Bedněný štít a jeho poškození
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > štít
autor, datum © MaČe, 24. 4. 2015

POŠKOZENÍ OKENNÍCH VÝPLNÍ

Poškození dřevěných oken 10. 4. 2015 Kromě nosných konstrukcí roubených stěn a podstávek jsou poškozením ohroženy rovněž dřevěná okna a dveře. Prodloužení jejich životnosti zpravidla ...
Okna a jejich poškození
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > okna
autor, datum © MaČe, 10. 4. 2015

POŠKOZENÍ HORNÍ ČÁSTI PODSTÁVKY

Podstávky s rohovými prkny nebo klínky 25. 3. 2015 Kromě patek dřevěných sloupů poškozených vlhkostí mohou být podstávky poškozeny rovněž v horní části, tj. v místě spojení jednotlivých prvků do ...
Podstávka a porušení prvků
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > podstávky
autor, datum © MaČe, 25. 3. 2015

POŠKOZENÍ PODSTÁVEK S PRKNY A ROZPĚRKAMI

Podstávky s rohovými prkny nebo klínky 10. 3. 2015
Na rozdíl od starších typů podstávek s pásky je riziko zatékání u mladších typů podstatně menší. Důvodem je odlišné provedení podstávkového rámu ...

Podstávky s prkny a rozpěrkami
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > podstávky
autor, datum © MaČe, 10. 3. 2015

POŠKOZENÍ PODSTÁVEK S PÁSKY

Trhliny a chybějící rohová prkna podstávky 25. 2. 2015
Vedle patek dřevěných sloupků náleží mezi ohrožené části konstrukce podstávky rovněž horní část v místě rohových pásků. Oproti vlhkosti ...

Podstávky s pásky a zatékání
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > podstávky
autor, datum © MaČe, 25. 2. 2015

POŠKOZENÍ DOLNÍ ČÁSTI PODSTÁVEK

Uvolnění výplní spár mezi trámy 19. 2. 2015
K poškození roubených stěn staveb přirozeně nedochází jen deformací a trhlinami v samotných trámech, ale rovněž v konstrukčních spárách a spojích.

Podstávka a vlhkost u paty
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > podstávky
autor, datum © MaČe, 19. 2. 2015

Další příspěvky lze nalézt v archívu >>>

STRUČNÉ INFORMACE O PORTÁLU

Vzdělávací, naučný a informační portál PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR je věnován .......více informací >>>

PARTNEŘI PROJEKTU
PARTNEŘI PROJEKTU - spolupráce s médii
SPONZOŘI PROJEKTU

Volná plocha pro sponzory
podporující projekt za účelem
:
- doplnění chybějících témat
- častější aktualizace obsahu
- sjednocení grafické podoby
- omezení reklamy zčásti/zcela

SPOLUPRÁCE s/pro/jiné
ČESKÝ ROZHLAS
LIDOVÉ NOVINY
NÁRODNÍ KNIHOVNA - WEBARCHIV
NADACE OBČANSKÉHO FÓRA
UNESCO
CIAV
UNESCO - Organizace OSN pro vědu, osvětu a kulturu
ICOMOS - Mezinárodní rada pro památky a sídla
NPÚ
MK ČR
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
NM
ÚTAM AV ČR
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i.
Č Ú Z K
LIMITY TĚŽBY
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
LIMITY TĚŽBY
ČRo
MONITOR
LIDOVÉ STAVBY NA ČESKÉM ROZHLASE
MONITORING DENNÍHO TISKU
ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY A REGISTROVANÉ VYHLEDÁVAČE ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OHROŽENÁ STAVBA ZVONICE


Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÉ STAVBY A ARCHITEKTURA | HISTORIE OSÍDLENÍ, STAVEB A BYDLENÍ | REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY | OCHRANA KRAJINY, SÍDEL A PAMÁTEK | OPRAVY STAVEB, ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ | FOTO | MAPA
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveřea okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamnaa sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
PO - památková obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná kulturní památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz