PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR

HISTORIE VESNICE A BYDLENÍ - DOMY A CHALUPY

 
MAPA STRÁNEK Mapa stránek www.lidova-architektura.cz

Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a fotoatlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Zákony, vyhlášky a předpisy, Granty.
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Seznam vesnic, rejstřík zeměpisných a místních jmen

ARCHIV ČLÁNKŮ ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
POSLAT ZPRÁVU Poslat e-mailovou zprávu

CESTY, SÍDLA A STAVBY

Zubrnice - roubené, hrázděné a zděné stavby kolem návsi24. 3. 2017 Z hlediska historického vývoje je pro naše venkovské prostředí určující nejen postup osídlení do odlehlých a tehdy ještě zalesněných poloh s vyšší nadmořskou výškou, ale rovněž...
Cesty, sídla a stavby >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 24. 3. 2017

PAMÁTKY A CENNÉ STAVBY

Venkov v ČR a jiných zemí EU 7. 3. 2017 Ze stavebně-historického hlediska můžeme naše vesnice charakterizovat řadou určujících znaků, jejichž společným jmenovatelem je rozmístění a podoba stavebního fondu, ve kterém se odráží ...
Památky a cenné stavby >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 7. 3. 2017

VENKOV V ČR a zemích EU

Venkov v ČR a jiných zemí EU 6. 3. 2017 V souvislosti s kapitolou o územním rozvoji je nutno konstatovat, že ve vyspělých státech Evropské unie je venkovu věnována daleko větší...

Venkov v ČR a jiných zemích EU >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 6. 3. 2017

ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA

Územní rozvoj, životní prostředí a venkovský prostor 3. 3. 2017 V České republice má venkovský charakter v závislosti na způsobu výpočtu více jak 5 000 obcí. Součet jejich katastrálních území zaujímá více než ...

Územní rozvoj venkova >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 3. 3. 2017

ZDĚNÉ STAVBY A KONSTRUKCE

Zděné čtyřboké dvory 6. 2. 2017 Provoz a půdorysné rozměry hospodářského dvora zůstávají u zděného dvorce obdobné jako u starších dvorců s roubenými stavbami. Někdy mohou být rozměry ... Zděné stavby a konstrukce >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 6. 2. 2017

 

ZDĚNÉ ČTYŘBOKÉ DVORY

Zděné čtyřboké dvory 2. 2. 2017 Úplnou změnu stavebního materiálu (nejen) u čtyřbokých dvorů zapříčinilo opakované vydávání požárových řádů. Kromě nehořlavosti a větší odolnosti kamene vůči vlhkosti přispěla k pozvolnému ... Zděné čtyřboké dvory >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 2. 2. 2017

 

ČTYŘBOKÉ DVORY A MATERIÁL

Čtyřboké dvory a materiál staveb 27. 1. 2017 Zatímco stavby starších dvorců jsou roubené, mladší charakterizuje zděná konstrukce z kamene nebo již cihel. Existuje však i řada staveb, na kterých je užito roubení i zdivo. Mohou přitom ... Stavby dvora a materiál >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 27. 1. 2017

STODOLY

Konstrukce roubeného domu na Poličsku 6. 1. 2017 Kromě špýcharových domů se starobylým konstrukčním řešením vyznačují rovněž polygonální stodoly, které jsou na Poličsku a Litomyšlsku rovněž dochovány. Oproti minulosti je ovšem ... Stodoly >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 6. 1. 2017

 

KONSTRUKCE ROUBENÉHO DOMU

Konstrukce roubeného domu na Poličsku 3. 1. 2017 K nejstarší dochované vrstvě zástavby (nejen) v oblasti Poličska a Litomyšlska náleží tzv. špýcharové domy. Kromě výškového uspořádání jsou přitom charakteristické rovněž svým ...

Konstrukce roubeného domu >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Pardubický kraj > Poličsko a Litomyšlsko
autor, datum © MaČe, 3. 1. 2017

Další příspěvky lze nalézt v archívu >>>

STRUČNÉ INFORMACE O PORTÁLU

Vzdělávací, naučný a informační portál PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR je věnován .......více informací >>>

PARTNEŘI PROJEKTU
PARTNEŘI PROJEKTU - spolupráce s médii
SPONZOŘI PROJEKTU

Volná plocha pro sponzory
podporující projekt za účelem
:
- doplnění chybějících témat
- častější aktualizace obsahu
- sjednocení grafické podoby
- omezení reklamy zčásti/zcela

SPOLUPRÁCE s/pro/jiné
ČESKÝ ROZHLAS
LIDOVÉ NOVINY
NÁRODNÍ KNIHOVNA - WEBARCHIV
NADACE OBČANSKÉHO FÓRA
UNESCO
CIAV
UNESCO - Organizace OSN pro vědu, osvětu a kulturu
ICOMOS - Mezinárodní rada pro památky a sídla
NPÚ
MK ČR
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
NM
ÚTAM AV ČR
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i.
Č Ú Z K
LIMITY TĚŽBY
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
LIMITY TĚŽBY
ČRo
MONITOR
LIDOVÉ STAVBY NA ČESKÉM ROZHLASE
MONITORING DENNÍHO TISKU
ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY A REGISTROVANÉ VYHLEDÁVAČE ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OHROŽENÁ STAVBA ZVONICE


Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÉ STAVBY A ARCHITEKTURA | HISTORIE OSÍDLENÍ, STAVEB A BYDLENÍ | REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY | OCHRANA KRAJINY, SÍDEL A PAMÁTEK | OPRAVY STAVEB, ÚZEMNÍ PLÁNY A NOVOSTAVBY DOMŮ | FOTO | MAPA
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveřea okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamnaa sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
PO - památková obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná kulturní památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz