PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR

HISTORIE VESNICE A BYDLENÍ - DOMY A CHALUPY

 
MAPA STRÁNEK Mapa stránek www.lidova-architektura.cz

Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a fotoatlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Zákony, vyhlášky a předpisy, Granty.
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Seznam vesnic, rejstřík zeměpisných a místních jmen

ARCHIV ČLÁNKŮ ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
POSLAT ZPRÁVU Poslat e-mailovou zprávu

ZÁKLADNÍ TYPY PLUŽINY

Středověká lánová plužina na mapě stabilního katastru 30. 10. 2014
Kromě historického vývoje můžeme plužinu klasifikovat rovněž podle určujících morfologických znaků. Na základě rozboru členění, velikosti a tvaru ...


Základní typy plužiny
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > plužina
autor, datum © MaČe, 30. 10. 2014

HISTORICKÝ VÝVOJ PLUŽINY

Středověká lánová plužina na mapě stabilního katastru 30.9.2014
S ohledem na značný počet variant je klasifikace historické plužiny poměrně obtížná. Můžeme ji dělit podle doby a původu vzniku i řady dalších hledisek, které jsou ...


Historický vývoj plužiny
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > plužina
autor, datum © MaČe, 30. 9. 2014

HISTORICKÁ PLUŽINA

Nepravidelná a pravidelná plužina 19.9.2014
Za plužinu považujeme hospodářské pozemky zajištující obživu vesnického obyvatelstva. Jedná se především o zemědělsky využívané polnosti ...


Historická plužina
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > plužina
autor, datum © MaČe, 19. 9. 2014

PŘÍRODNÍ VLIVY A ZAKLÁDÁNÍ OSAD

Dolní a Horní Paseky na mapě stabliního katastru z roku 1833 8.9.2014
Nedílnou složkou přírodních podmínek ovlivňujících podobu každého sídelního útvaru jsou rovněž klimatické vlivy. Tyto ovlivňovaly nejen umístění ...


Přírodní vlivy a zakládání sídel
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > klimatické vlivy
autor, datum © MaČe, 8. 9. 2014

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ZAKLÁDÁNÍ VESNIC

Vesnice založená v údolní poloze - obec Horní Údolí na Jesenicku 3.9.2014
Každé z vesnických sídel se vyznačuje jedinečným a nezaměnitelným přírodním prostředím, které se podstatnou měrou podílelo na ...


Přírodní podmínky a zakládní sídel
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > přírodní podmínky
autor, datum © MaČe, 3. 9. 2014

TYPY DOMŮ V ČR

Typy domů v ČR 19.8.2014
Navzdory nevelké rozloze se ČR vyznačuje několika typy lidového domu, v rámci kterých rozlišujeme místní formy odpovídající ....


Typy domů v ČR
>>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > ČR
autor, datum © MaČe, 19. 8. 2014

DOMY STŘEDNÍ MORAVY

Domy na střední Moravě 7.8.2014
Základní typ domu v oblasti střední Moravy je přízemního, polopatrového nebo patrového uspořádání. Z hlediska umístění domu převažuje ....


Domy na střední Moravě
>>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Střední Morava
autor, datum © MaČe, 7. 8. 2014

DOMY JIŽNÍ MORAVY

Domy na jižní Moravě 7.7.2014
Základní domový typ v oblasti jižní Moravy se vyznačuje přízemním, polopatrovým nebo patrovým řešením. Z hlediska umístění domů převažuje okapová orientace, za kterou se však mohou ...


Domy na jižní Moravě
>>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Jižní Morava
autor, datum © MaČe, 7. 7. 2014

DOMY VÝCHODNÍ MORAVY A SLEZSKA

Domy na východní Moravě a ve Slezsku 20.5.2014
Základní domový typ východní Moravy a Slezska v oblasti Moravskoslezských a Slezských Beskyd (na území dnešní ČR) se vyznačuje přízemním řešením. Vyjímkou jsou stavby fojství, mající patrové uspořádání. Trojdílné dispozice domů jsou ...


Domy na východní Moravě a ve Slezsku
>>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Východní Morava a Slezsko
autor, datum © MaČe, 20.5. 2014

DOMY SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA

Domy na severní Moravě a ve Slezsku 24.4.2014
Základní domový typ severní Moravy a Slezska se vyznačuje přízemním řešením a dispozicí chlévního, komoro-chlévního nebo ...


Domy na severní Moravě a ve Slezsku
>>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Severní Morava a Slezsko
autor, datum © MaČe, 24. 4. 2014

Další příspěvky lze nalézt v archívu >>>

STRUČNÉ INFORMACE O PORTÁLU

Vzdělávací, naučný a informační portál PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR je věnován .......více informací >>>

PARTNEŘI PROJEKTU
PARTNEŘI PROJEKTU - spolupráce s médii
SPONZOŘI PROJEKTU

Volná plocha pro sponzory
podporující projekt za účelem
:
- doplnění chybějících témat
- častější aktualizace obsahu
- sjednocení grafické podoby
- omezení reklamy zčásti/zcela

SPOLUPRÁCE s/pro/jiné
ČESKÝ ROZHLAS
LIDOVÉ NOVINY
NÁRODNÍ KNIHOVNA - WEBARCHIV
NADACE OBČANSKÉHO FÓRA
UNESCO
CIAV
UNESCO - Organizace OSN pro vědu, osvětu a kulturu
ICOMOS - Mezinárodní rada pro památky a sídla
NPÚ
MK ČR
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
NM
ÚTAM AV ČR
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i.
Č Ú Z K
LIMITY TĚŽBY
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
LIMITY TĚŽBY
ČRo
MONITOR
LIDOVÉ STAVBY NA ČESKÉM ROZHLASE
MONITORING DENNÍHO TISKU
ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY A REGISTROVANÉ VYHLEDÁVAČE ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OHROŽENÁ STAVBA ZVONICE


Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÉ STAVBY A ARCHITEKTURA | HISTORIE OSÍDLENÍ, STAVEB A BYDLENÍ | REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY | OCHRANA KRAJINY, SÍDEL A PAMÁTEK | OPRAVY STAVEB, ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ | FOTO | MAPA
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz