PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR

HISTORIE VESNICE A BYDLENÍ - DOMY A CHALUPY

 
MAPA STRÁNEK Mapa stránek www.lidova-architektura.cz

Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a fotoatlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Zákony, vyhlášky a předpisy, Granty.
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Seznam vesnic, rejstřík zeměpisných a místních jmen

ARCHIV ČLÁNKŮ ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
POSLAT ZPRÁVU Poslat e-mailovou zprávu

TRHLINY A DEGRADACE PODEZDÍVEK

Středověká lánová plužina na mapě stabilního katastru 18. 12. 2014
Podezdívky staveb náleží mezi nejohroženější části stavby, neboť jsou vystaveny změnám v podloží i vlivům okolního prostředí. Nemusí se přitom jednat jen o ...


Podezdívky - trhliny a degradace
>>>

tématický okruh >>> opravy a rekonstrukce > poruchy a poškození > podezdívky
autor, datum © MaČe, 18. 12. 2014

NÁVESNÍ LÁNOVÉ VESNICE

Návesní lánová vesnice pravidelného půdorysu 12. 12. 2014
Vesnice založené v období vrcholného středověku jsou zpravidla návesního půdorysu. U těchto je zástavba soustředěna kolem volného prostoru - návsi. Náves se často ...


Návesní lánové vesnice
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > vesnice > návesní
autor, datum © MaČe, 12. 12. 2014

VESNICE S NÁVSÍ VÍCEÚHLOU

Návesní vesnice s návsi pravidelného mnohoúhelníkového tvaru 2. 12. 2014
Mezi návesními vesnicemi vrcholného středověku vynikají vsi mající pravidelně vyměřené návsi, ať již pravoúhlého či jiného tvaru. Těmto často odpovídá ...


Vesnice s víceúhlou návsí
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > vesnice > návesní
autor, datum © MaČe, 2. 12. 2014

ZÁKLADNÍ TYPY PLUŽINY

Středověká lánová plužina na mapě stabilního katastru 30. 10. 2014
Kromě historického vývoje můžeme plužinu klasifikovat rovněž podle určujících morfologických znaků. Na základě rozboru členění, velikosti a tvaru ...


Základní typy plužiny
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > plužina
autor, datum © MaČe, 30. 10. 2014

HISTORICKÝ VÝVOJ PLUŽINY

Středověká lánová plužina na mapě stabilního katastru 30.9.2014
S ohledem na značný počet variant je klasifikace historické plužiny poměrně obtížná. Můžeme ji dělit podle doby a původu vzniku i řady dalších hledisek, které jsou ...


Historický vývoj plužiny
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > plužina
autor, datum © MaČe, 30. 9. 2014

HISTORICKÁ PLUŽINA

Nepravidelná a pravidelná plužina 19.9.2014
Za plužinu považujeme hospodářské pozemky zajištující obživu vesnického obyvatelstva. Jedná se především o zemědělsky využívané polnosti ...


Historická plužina
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > plužina
autor, datum © MaČe, 19. 9. 2014

PŘÍRODNÍ VLIVY A ZAKLÁDÁNÍ OSAD

Dolní a Horní Paseky na mapě stabliního katastru z roku 1833 8.9.2014
Nedílnou složkou přírodních podmínek ovlivňujících podobu každého sídelního útvaru jsou rovněž klimatické vlivy. Tyto ovlivňovaly nejen umístění ...


Přírodní vlivy a zakládání sídel
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > klimatické vlivy
autor, datum © MaČe, 8. 9. 2014

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ZAKLÁDÁNÍ VESNIC

Vesnice založená v údolní poloze - obec Horní Údolí na Jesenicku 3.9.2014
Každé z vesnických sídel se vyznačuje jedinečným a nezaměnitelným přírodním prostředím, které se podstatnou měrou podílelo na ...


Přírodní podmínky a zakládní sídel
>>>

tématický okruh >>> osídlení a sídla > přírodní podmínky
autor, datum © MaČe, 3. 9. 2014

TYPY DOMŮ V ČR

Typy domů v ČR 19.8.2014
Navzdory nevelké rozloze se ČR vyznačuje několika typy lidového domu, v rámci kterých rozlišujeme místní formy odpovídající ....


Typy domů v ČR
>>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > ČR
autor, datum © MaČe, 19. 8. 2014

DOMY STŘEDNÍ MORAVY

Domy na střední Moravě 7.8.2014
Základní typ domu v oblasti střední Moravy je přízemního, polopatrového nebo patrového uspořádání. Z hlediska umístění domu převažuje ....


Domy na střední Moravě
>>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Střední Morava
autor, datum © MaČe, 7. 8. 2014

DOMY JIŽNÍ MORAVY

Domy na jižní Moravě 7.7.2014
Základní domový typ v oblasti jižní Moravy se vyznačuje přízemním, polopatrovým nebo patrovým řešením. Z hlediska umístění domů převažuje okapová orientace, za kterou ...


Domy na jižní Moravě
>>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Jižní Morava
autor, datum © MaČe, 7. 7. 2014

Další příspěvky lze nalézt v archívu >>>

STRUČNÉ INFORMACE O PORTÁLU

Vzdělávací, naučný a informační portál PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ČR je věnován .......více informací >>>

PARTNEŘI PROJEKTU
PARTNEŘI PROJEKTU - spolupráce s médii
SPONZOŘI PROJEKTU

Volná plocha pro sponzory
podporující projekt za účelem
:
- doplnění chybějících témat
- častější aktualizace obsahu
- sjednocení grafické podoby
- omezení reklamy zčásti/zcela

SPOLUPRÁCE s/pro/jiné
ČESKÝ ROZHLAS
LIDOVÉ NOVINY
NÁRODNÍ KNIHOVNA - WEBARCHIV
NADACE OBČANSKÉHO FÓRA
UNESCO
CIAV
UNESCO - Organizace OSN pro vědu, osvětu a kulturu
ICOMOS - Mezinárodní rada pro památky a sídla
NPÚ
MK ČR
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
NM
ÚTAM AV ČR
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i.
Č Ú Z K
LIMITY TĚŽBY
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
LIMITY TĚŽBY
ČRo
MONITOR
LIDOVÉ STAVBY NA ČESKÉM ROZHLASE
MONITORING DENNÍHO TISKU
ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY A REGISTROVANÉ VYHLEDÁVAČE ODKAZUJÍCÍ STRÁNKY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OHROŽENÁ STAVBA ZVONICE


Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÉ STAVBY A ARCHITEKTURA | HISTORIE OSÍDLENÍ, STAVEB A BYDLENÍ | REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY | OCHRANA KRAJINY, SÍDEL A PAMÁTEK | OPRAVY STAVEB, ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ | FOTO | MAPA
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz