Školy a vzdělávání – přehled historického vývoje

Rozšířený obsah přednášky s názvem Jednotřídní a dvoutřídní školy na vsi a malém městě, přednesené u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ICOMOS. Přednáška byla přednesena v Národním technickém muzeu dne 11. 12. 2013, v roce tematicky zaměřeném na Dědictví výuky a vzdělávání. Rozšířena byla v roce 2020 a to zejména o úvodní část věnovanou historii vzdělávání a nejstarším školám, zřizovaným a stavěným ve městech s velkým předstihem oproti venkovu a malému městu. Dílčí rozšíření doznaly i všechny ostatní kapitoly.

Reklama

Přejít nahoru