Tuhé palivo do kamen a sporáků – skladování, přikládání a spalování tuhého paliva

U tradičních kachlových, litinových a železných kamen nebo vývojově mladších sporáků je používáno tuhé palivo, nejčastěji dřevo nebo uhlí.

Vlastnosti tuhého paliva do kamen a sporáků

V případě dřeva nebo uhlí používaného do kamen či sporáků je vhodné, aby jednotlivé kusy téhož tuhého paliva byly podobné velikosti. Přikládané tuhé palivo by přitom mělo být dostatečně suché, aby byla zaručena jeho požadovaná výhřevnost.

Uskladnění tuhého paliva – venku nebo v kolnách

Palivové dříví se zpravidla skladovalo v kolnách, přičemž v horských oblastech je běžné i uložení ve formě nasekaných dřevěných polen při obvodových stěnách domu. To bylo samozřejmě výhodné i z hlediska zateplení v zimním období, ve kterém bylo navíc snadno dostupného dřeva nejvíce potřeba.

Přenášení tuhého paliva – proutěné koše a putny

Na přenášení dřeva bylo používáno proutěných košů, zatímco k přenášení uhlí zpravidla sloužily přenosné plechové nádoby – putny.

Ukládání a přikládání paliva

foto: Proutěný koš a výklenek

Proutěný koš na přenášení paliva a výklenek na jeho uložení

Tuhé palivo ve formě nasekaných dřevěných špalků přenášené v koších a uložené ve výklenku otopného zařízení.

Lokalita nezveřejněna, okres Strakonice, Foto © MaČe • fotogalerie

Do vytápěného prostoru nanesené dříví se ukládalo přímo u kamen nebo sporáku. Za tímto účelem byla kamna nebo sporáky opatřeny zděným podstavcem s hlubokým výklenkem. Jindy byla kamna nebo sporák pro tento účel opatřena vynášecími nohami nebo jinak upravena.

Vedle koše nebo putny postavené u kamen je u mladších typů běžné uložení tuhého paliva do nádoby, která je součástí kamen nebo sporáku a to nejčastěji ve formě dolního plechového šuplete.

Nespalná úprava podlahy u kamen a sporáků

foto: Cihelná dlažba

Nespalná úprava podlahy vyskládáním z pálených cihel

Tuhé palivo ve výklenku otopného zařízení s nespalnou úpravou podlahy z pálených cihel.

Lokalita nezveřejněna, okres Frýdek-Místek, Foto © MaČe • fotogalerie

Ve všech výše uvedených případech je podlahová plocha pod kamny a kolem kamen provedena z protipožárních důvodů z nespalného materiálu – kamenná nebo cihelná dlažba.

Totéž platí i v případě mladších stolových sporáků, u kterých se díky jejich snadnější přemístitelnosti často uplatňuje pouze silnější plech.

Spalování tuhého paliva

Nevýhodou spalování uhlí oproti dřevu je značné zatížení životního prostředí a nevhodnost přikládání většího množství najednou. Při tomto dochází k nadměrnému vývinu hořlavých plynů, které z důvodu snížení teploty ve spalovacím prostoru odcházejí z větší části nespáleny a doprovázeny silným kouřem.

Dokonalejšího spalování dřeva a uhlí v kamnech nebo sporácích se dosahuje náležitým přívodem vzduchu z interiéru (dvířka s regulovatelnými uzávěry) a důslednými hořením paliva plamenem namísto kouřem.

Pravidelné čištění kamen a sporáků

Pokud je jako tuhé palivo použito uhlí, je nutné kamna nebo sporák mnohem častěji čistit než v případě topení palivovým dřívím.

Autor textu a fotky k heslu Tuhé palivo do kamen a sporáků © Martin Čerňanský