Hrázděné novostavby – nádraží, hospody, vily, továrny a sklady

Oproti hrázděným domům a hospodářským stavbám je mladšího data použití hrázděných stěn na stavbách vlakových nádraží,výletních hospod, vil nebo staveb průmyslové architektury.

Nové hrázděné stavby

Ani protipožární opatření preferující zděné provedení neznamenala úplný zánik částečně dřevěných hrázděných staveb, resp. staveb s užitím hrázděné konstrukce. Hrázděná konstrukce se navzdory těmto předpisům začíná znova uplaťnovat v poslední třetině 19. století na stavbách nejrůznějšího účelu, přičemž hrázděné bývají především půdní nadezdívky a štíty.

Nádraží a drážní stavby

Veskrze se však nejedná o domy nebo hospodářské stavby (snad s vyjímkou pozdějšího užití hrázděných půdních nadezdívek u dvorů velkostatkářů), ale o hrázděné objekty budované při rozvoji železniční sítě – vlaková nádraží a provozně související drážní stavby.

Hospody a vily

Částečně hrázděné ovšem mohou být i stavby výletních hospod nebo letních či továrnických vil, vyznačujících se na počátku 20. století oblíbeným secesním dekorem.

Průmyslové stavby

Do ostatních staveb hrázděné konstrukce můžeme zařadit i hrázděné sklady nebo továrny.

Zejména v případě industriálních staveb nebo již zmíněných vlakových nádraží jsou výplně hrázděných polí často tvořeny pálenými cihlami. Pálené cihly zůstávají v mnoha případech neomítnuté v podobě tzv. režného zdiva a představují výrazný dekorativní motiv průčelí těchto staveb hrázděné konstrukce.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hrázděné stavby – nádraží, hospody, vily, sklady a továrny © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *