Dřevěné dveřní zárubně – trámkové a prkenné zárubně dveří

Dveřní zárubní rozumíme obvodový rám dveří, přičemž svislé části nazýváme též veřeje. K dveřní zárubni jsou připevněna dveřní křídla, a to nejčastěji pomocí točnice nebo stavebního kování.

Trámové a trámkové zárubně

Nejstaří dveřní zárubně jsou trámové, zcela poplatné nejstarší vrstvě zástavby představované stavbami roubené konstrukce. Zprvu je horní nadpraží tvořeno průběžným trámem roubené stěny, z důvodu podchodné výšky často ze spodu částečně ztesaným ponejvíce do sedlového (sedlový portál) nebo půlkruhového podchodného profilu.

Teprve později je nadpraží obdobně jako u svislých části tvořeno samostatným krátkým trámem – trámkem (trámková zárubeň). Délka trámku namnoze odpovídá šířce dveřního otvoru zvětšené o velikost krajních stojek nazývaných u dveří veřeje. Spojení je zajištěno průběžnou drážkou ve stojce, do které zapadají pery opatřená čela stěnových trámů.

U starší vrstvy roubených staveb byla dveřní zárubeň ještě zpravidla ztužena rohovými pásky, často vyřezávanými do půlkruhového tvaru a připevněnými dřevěnými kolíky. Vedle zmíněného rytého letopočtu mohl být náročně řešené dřevěný portál zdoben rovněž dalším rytým motivem (růžice) nebo opatřen barevným nátěrem. Ke starší vrstvě zástavby ještě řadíme trámkové zárubně opatřené nadpražní profilovanou římsou.

Fošnové a prkenné zárubně

Mladší dveřní zárubně jsou obdobně jako u oken prováděna z poměrně silných fošen dále nahrazovaných méně silnými prkny jako tzv. obložkové zárubně.

Kromě dřevěných zárubní roubených staveb jsou v případě staveb zděných běžné rovněž zárubně kamenné.

Autor textu ke kapitole Dřevěné zárubně dveří © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *