Světnička

1. Malá světlá místnost;

2. Výměnek;

3. Podružské obydlí ve dvorech sedláků

(lit. 016: V. Frolec, str. 219).

Též pod názvy:

Malá světnička (západní Čechy)

Místnost obývaná nájemníky. V západních Čechách „malá světnička“ znamená místnost s jedním nebo dvěma okny směřujícími do dvora, obývanou výměnkáři (viz. výměnek). Byla zařízena podobně jako hlavní světnice. V domech, v nichž nežili výměnkáři, byla upravena v čistou místnost pro spaní dcer. Často byla rozdělena na dvě prostory se zvláštními vchody, jedna byla obývána výměnkáři, druhou užívaly služebné dívky (lit. 016: V. Frolec, str. 118-119).

Malá Světnice (nářečně, východní Morava)

Štáble (nářečně, severní Zábřežsko)

Malá světnička (lit. 016: J. Vařeka, str. 228).

Autor hesla Malá světnička z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka