vybavení světnice

Svatý kout je prostor v rohu světnice Označení pro roh světnice (jizby) ležící diagonálně od pece. Stál zde stůl a rohová lavice, na stěnách visely obrázky svatých, kříž, keramika, upomínkové fotografie a předměty. Přímo v rohu byla pověšená tzv. koutní skříňka. U evangelíků byla na stole položena bible. Svatý kout byl kultovním místem. Tento charakter …

Svatý kout je roh ve světnici se stolem, sedací lavicí a obrázky svatých Pokračovat ve čtení »

Koutnice, též koutní skříňka, je malá skříňka pověšená v rohu světnice Trojhranná, často ozdobně malovaná skříňka na písemnosti, knihy, peníze a jiné cenné věci, zavěšená ve světnici v koutě se stolem (svatý kout). Je označována také např. „kútnica“ (východní Morava), „armarie“ (severní Slovensko) (lit. 016: V. Frolec, str. 99/kráceno).