turistické chaty

Chata je objekt rodinné nebo hromadné rekreace, horská nebo turistická chata Pojem chata nábývá v souvislosti s nebývalým rozvojem turistického ruchu zcela odlišného významu, než jaký byl původní význam. Vedle jednoduchého rodového obydlí pocházejícího z mladší doby kamenné a zbudovaného z materiálu přírodního původu (dřevo, sláma, hlína) mohla ve slovanských jazycích chata znamenat i chalupu …

Chata – rodové obydlí, nyní objekt rodinné nebo hromadné rekreace, i jako zahradní domek nebo horská chata Pokračovat ve čtení »

Bouda je nejen jednoduchá stavba, ale rovněž horská chata Boudou obecně rozumíme jednoduchou stavbu provedenou ze dřeva, ale stejného výrazu používáme i pro mnohé další stavby. Zatímco proslulé vlastenecké divadlo Bouda na Koňském trhu v Praze (dnešní Václavské náměstí) i letní chlévy (tzv. boudy) v Krkonoších ještě upomínají na dřevěné stavby, v přeneseném významu tohoto …

Bouda – horské boudy v Krkonoších, psí bouda, jednoduchý příštřešek nebo bedněná chodba Pokračovat ve čtení »