sýpky

Lepenec je dřevohliněná konstrukce pod krovem sýpky Dřevěná a hliněná konstrukce, budovaná v některých oblastech zejména pod krovem zděných sýpek (ať už samostatných nebo umístěných v domech) jako tepelná a protipožární izolace, příbuzná se starobylou konstrukcí roubené valené klenby. Izolační hliněná mazanina je nesena fošnami či poválky, uloženými buď v podélném, vaznicovém směru (v těchto …

Lepenec je konstrukce ze dřeva a hlíny pod krovem sýpek Pokračovat ve čtení »

Skanzen na Veselém Kopci – technické stavby a řemeslné dílny Vedle areálu zemědělských usedlostí jsou na Veselém Kopci soustředěny i řemeslné dílny a technické stavby na vodní pohon. Z technických staveb se konkrétně se jedná o vodní mlýn na místě zaniklého, vodní pilu a vodní olejnu. foto: Mlýn pod Veselým Kopcem Stavba roubeného mlýna doplněného …

Technické stavby – stavba mlýna, pily, stupníku, olejny, bělidla a dílny na Veselém Kopci Pokračovat ve čtení »

Umístění staveb usedlosti – dům, sýpka, chlévy a stáje, stodola Usedlost tvoří dům a soubor hospodářských staveb sloužících různému účelu. Umístění těchto staveb na parcele i v rámci hospodářského dvora záleží na mnoha faktorech. Dům a umístění na parcele foto: Domy a stavební parcely Pravidelné řazení štítově orientovaných přízemních domů v oblasti Polabí. Bošín, okres …

Stavby v usedlosti a umístění domu, sýpky, chlévů nebo stájí a stodoly Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a zděné stavby v 15. a 16. století Nejstarší vrstva dochovaných zděných staveb světského užití je na venkově rovněž neodmyslitelně spjata s pozdně gotickým obdobím a jeho pozvolným přechodem k renesanci. Pro její časové zařazení je přitom rozhodující tvarosloví a opracování stavebních prvků. Kamenné stavby a kamenické prvky Na zdivo je použito sbíraného …

Zděné gotické a renesanční stavby – kamenné stěny a kamenické prvky na portály a ostění Pokračovat ve čtení »