světnice

Svatý kout je prostor v rohu světnice Označení pro roh světnice (jizby) ležící diagonálně od pece. Stál zde stůl a rohová lavice, na stěnách visely obrázky svatých, kříž, keramika, upomínkové fotografie a předměty. Přímo v rohu byla pověšená tzv. koutní skříňka. U evangelíků byla na stole položena bible. Svatý kout byl kultovním místem. Tento charakter …

Svatý kout je roh ve světnici se stolem, sedací lavicí a obrázky svatých Pokračovat ve čtení »

Špýcharový dům na Poličsku a jižním Litomyšlsku – obytná, vstupní a hospodářská část domu V oblasti Poličska a Litomyšlska se dochovaly domy předbělohorského staří či alespoň užití starobylých konstrukcí. Některé se přitom mohly stát součástí čtyřbokých dvorců, zatímco u jiných k výstavbě hospodářských staveb uzavírajících plochu dvora nedošlo. Zadní část špýcharového domu roubené konstrukce v …

Špýcharový dům s jizbou nebo světnicí, síní a komorami Pokračovat ve čtení »