sruby

Bašta pro baštýře nebo ovce, srub u rybníka 1. Přístřeší pro ovce (pajta) na horské pastvině u salaše na východní Moravě; 2. Obydlí baštýře, tj. rybářského zřízence ošetřujícího a hájícího přidělené rybníky v rybničném obvodu v jižních Čechách; 3. Srub na výpusti velkého rybníka (V. Frolec, str. 17) doplnit: např. u Bošileckého rybníka, zatímco bašta …

Bašta Pokračovat ve čtení »

Sruby bez nárožní vazby – konstrukce nejstarších staveb z kuláčů Stavba z kuláčů, jejichž konce se na nárožích jen dotýkají a na vnitřní i vnější straně stěny jsou hlavně v rozích zpevněny kolmými kůly. Jedna z nejstarších staroslovanských stavebních technik, doložená v lotyšském archeologickém materiálu z počátku 2. poloviny 1. tisíciletí a druhotně dochovaná v …

Srub jako nestarší stavební konstrukce, s přesahy na nároží Pokračovat ve čtení »