plastická výzdoba

Mandorla je výzdoba zděného průčelí staveb Výzdobný reliéfní nebo malířský prvek v podobě svatozáře mandlového tvaru při zobrazení Krista, Panny Marie nebo světců; ojediněle u jihočeské zděné lidové architektury (špýchar v Domaníně na okrese Jindřichův Hradec) (lit. 016: J. Vařeka, str. 119-120/kráceno)

Girlanda je výzdoba na průčelí staveb Květinový závěs ve tvaru půlkruhu, plastická nebo malovaná ozdoba napodobující věnec nebo pletenec listů, květů a ovoce. Vyskytuje se jako ozdobný prvek u některých vesnických domů postavených podle městských vzorů (vliv slohové architektury) (lit. 016: V. Frolec, str. 59).

Čabraka ve štukové výzdobě staveb (z francouzštiny Chabraque = čabraka) Výzdobný motiv v podobě čabraky (tj. pokrývky ukončené obloučky a střapci), uplatněný v raně rokokové ornamentice, později i v lidové zděné architektuře (lit. 016: J. Vařeka, str. 24). Čabraka se v lidové architektuře uplaťnuje u zděných staveb, a to především při plastické štukové výzdobě průčelních …

Čabraka – ozdobný střapec, součást štukové výzdoby u štítů zděných staveb Pokračovat ve čtení »

Vjezdové brány a branky – architektonické tvarosloví a výzdoba Mezi architektonicky výrazné objekty stavěné v oblasti Jizerské tabule náleží zděné klenuté brány a branky. V omítce jsou datované nejčastěji do 1. poloviny 19. století (někdy až druhé) a doprovázejí starší roubené a polozděné domy i mladší zděné domy stejného data výstavby. Brány a branky foto: …

Zděné brány Mělnicka a Mladoboleslavska – architektonické tvarosloví a výzdoba Pokračovat ve čtení »