osady

Chata je objekt rodinné nebo hromadné rekreace, horská nebo turistická chata Pojem chata nábývá v souvislosti s nebývalým rozvojem turistického ruchu zcela odlišného významu, než jaký byl původní význam. Vedle jednoduchého rodového obydlí pocházejícího z mladší doby kamenné a zbudovaného z materiálu přírodního původu (dřevo, sláma, hlína) mohla ve slovanských jazycích chata znamenat i chalupu …

Chata – rodové obydlí, nyní objekt rodinné nebo hromadné rekreace, i jako zahradní domek nebo horská chata Pokračovat ve čtení »

Pravěk, mladší doba kamenná – jeskynní obydlí a neolitické osady Mladší dobou kamennou zvanou neolit nazýváme období trvající u nás cca od 6. do 4. tisíciletí př.n.l. Po období klimatických a dalších změn dochází ke změně způsobu obživy a přechodu k primitivnímu zemědělství a domestikaci zvířat. Stálejší rodová obydlí a půda Zemědělský způsob obživy se …

Mladší doba kamenná – rodová obydlí a společná půda, neolitické osídlení a osady, kácení pralesů Pokračovat ve čtení »