malovaná výzdoba

Mandorla je výzdoba zděného průčelí staveb Výzdobný reliéfní nebo malířský prvek v podobě svatozáře mandlového tvaru při zobrazení Krista, Panny Marie nebo světců; ojediněle u jihočeské zděné lidové architektury (špýchar v Domaníně na okrese Jindřichův Hradec) (lit. 016: J. Vařeka, str. 119-120/kráceno)

Girlanda je výzdoba na průčelí staveb Květinový závěs ve tvaru půlkruhu, plastická nebo malovaná ozdoba napodobující věnec nebo pletenec listů, květů a ovoce. Vyskytuje se jako ozdobný prvek u některých vesnických domů postavených podle městských vzorů (vliv slohové architektury) (lit. 016: V. Frolec, str. 59).