kamenné stavby

Domy jižní Moravy – přízemní a patrový jihomoravský dům Základní domový typ se v oblasti jižní Moravy vyznačuje přízemním, polopatrovým nebo patrovým řešením. Z hlediska umístění převažuje okapová orientace domů, za kterou se však mohou skrývat starší štítově orientované domy. Dispozice domů mohou být komorového nebo špýcharového typu. doplnit foto: Přízemní, polopatrové a patrové domy …

Domy jižní Moravy – přízemní a patrový jihomoravský dům ze dřeva, kamene, hlíny nebo cihel Pokračovat ve čtení »

Pískovcové zdivo na stěny, záklenky a brány, tesané prostory ve skalách Pro účely stavební výroby byl pískovec používán zejména v oblastech přirozeného výskytu skalních pískovcových masivů. Jako příklad je možné uvést např. Českosaské Švýcarsko, Kokořínsko, Českolipsko nebo Broumovsko. foto: Použití pískovce na stavbách Vjezdová brána překlenutá pískovcovými klenáky, s datací ve vrcholu rokem 1855.Obec Skuřina, …

Pískovcové zdivo a skalní obydlí, lomový a opracovaný pískovec na stěny, záklenky a brány Pokračovat ve čtení »

Klasicismus a klasicistní stavby 1. poloviny 19. století Období klasicistního slohu charakterizuje změna materiálové základny směrem ke zděným stavbám, nahrazujícím starší vrstvu dřevěných (tj. hořlavých, spalných) staveb. Nástup zděných staveb souvisel nejen s protipožárními nařízeními, ale rovněž i vlivem zděné slohové architektury. Protipožární opatření Na přelomu 18. a 19. století vyvrcholila ve venkovském prostředí tradiční …

Zděné klasicistní stavby – trámové stropy s podhledem a klenby, stolicové krovy s pálenou krytinou Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a zděné stavby v 15. a 16. století Nejstarší vrstva dochovaných zděných staveb světského užití je na venkově rovněž neodmyslitelně spjata s pozdně gotickým obdobím a jeho pozvolným přechodem k renesanci. Pro její časové zařazení je přitom rozhodující tvarosloví a opracování stavebních prvků. Kamenné stavby a kamenické prvky Na zdivo je použito sbíraného …

Zděné gotické a renesanční stavby – kamenné stěny a kamenické prvky na portály a ostění Pokračovat ve čtení »