Křídlo domovní, štítové, okenní nebo dveřní 1. Část budovy svírající s jinou její částí určitý úhel nebo vystupující z líce stavby po celé její výšce nejméně o dvě okenní osy. Křídlo je obvykle umístěno ve střední nebo krajní části půdorysu, který nabývá složitějšího obvodu. Oproti jednoduchému geometrickému útvaru se zpravidla jedná o půdorysy ve tvaru …

Křídlo jako část budovy nebo štítu, též ve významu dveřního nebo okenního křídla atd. Pokračovat ve čtení »