Dědické právo je právní předpis upravující dědění majektu Souhrn právních předpisů, které upravují dědění, tj. přechod práv a povinností zemřelého občana na dědice. V dějinném vývoji se dědické právo měnilo a různilo podle dob, míst a společenských tříd. Nejednotné dědické právo poddaných, které bylo vydáno libovolnému výkladu a praxi vrchnosti, začalo se sjednocovat a upravovat …

Dědické právo – právní předpisy upravující převzetí statku nestarším synem, dvojdomy a dvory Pokračovat ve čtení »