Číslování domů pro evidenci nemovitostí, domová nebo domovní čísla na domě či tabulce Zavedeno v roce 1771 za účelem lepší evidence usedlostí a jejich majitelů. Za základ číslování domů byly vzaty soupisy poddaných a zápisy vrchnostenských register. Postup při číslování domů byl jiný v obcích, kde měla sídlo vrchnost (vrchnostenské sídlo nebo jiná panská budova …

Číslování domů, domovní číslo – označení pro účely evidence, čísla přímo na domě či na tabulce Pokračovat ve čtení »