architektonické články

Čabraka ve štukové výzdobě staveb (z francouzštiny Chabraque = čabraka) Výzdobný motiv v podobě čabraky (tj. pokrývky ukončené obloučky a střapci), uplatněný v raně rokokové ornamentice, později i v lidové zděné architektuře (lit. 016: J. Vařeka, str. 24). Čabraka se v lidové architektuře uplaťnuje u zděných staveb, a to především při plastické štukové výzdobě průčelních …

Čabraka – ozdobný střapec, součást štukové výzdoby u štítů zděných staveb Pokračovat ve čtení »

Lidové stavby a stavební prvky – modely a prvky dřevěných či zděných staveb Základním úkolem národopisných muzeí je seznámit návštěvníky s vývojem lidového bydlení, jehož materiální stránka je nejvýrazněji zastoupena lidovými stavbami. foto: Lidové stavby a výzdoba Odlitek štukové výzdoby zděného štítu z oblasti jižních Čech nesoucí text: Dnes se nalévá (šenkuje) za peníze, zítra …

Stavby a stavební prvky – modely staveb a originální prvky – prkna, cihly, tašky či kachle Pokračovat ve čtení »

Vjezdové brány a branky – architektonické tvarosloví a výzdoba Mezi architektonicky výrazné objekty stavěné v oblasti Jizerské tabule náleží zděné klenuté brány a branky. V omítce jsou datované nejčastěji do 1. poloviny 19. století (někdy až druhé) a doprovázejí starší roubené a polozděné domy i mladší zděné domy stejného data výstavby. Brány a branky foto: …

Zděné brány Mělnicka a Mladoboleslavska – architektonické tvarosloví a výzdoba Pokračovat ve čtení »