Ručně vyráběné sklo a zasklívání do olova, terčíky či šestihrany a foukané tabulky skla

Sklo na okna a dveře – výroba skla a zasklívání, nosníčky a příčle

Po nejstarším užívání plných záklop jsou osvětlovací otvory kryty průsvitným materiálem – pergamenem, papírem nebo blanami. Teprve později je na zasklení oken užíváno skla, ponejprv vyráběného ručně.

foto: Skleněné osmihrany a čtverce

Zasklení okna pomocí malých skel čtvercového a osmiúhelníkového tvaru

Starý způsob zasklívání z malých skel, použitý na stavbě mladšího kostela z roku 1873-74 (rozšířeno 1911). Výplň ztužují vnější kovové nosníčky.
Bílá, okres Frýdek-Místek, Foto © MaČefotogalerie

Výroba skla

Sklo je vyráběno ve sklářské peci ze sklářského (křemičitého) písku a za dostatečně vysokých teplot představuje poměrně snadno formovatelný materiál. Po zchlazení skloviny je sklo tuhé a relativně pevné, avšak křehké.

Sklo zasklívané do olova

Nejstarší užití skla reprezentují velmi malé tabulky používané pro zasklívání do olova, při kterém jsou spojované olověnými pásky majícími zpravidla pocínovaný povrch.

Terčíky a šestihrany

Jednalo se původně o foukané kruhové terčíky či bucny (vyfouknutá stlačená baňka) a později o šestihrany nepoměrně menších rozměrů než pozdější skleněné tabulky a dochované především na oknech chrámových a kostelních lodí.

Nosníčky na ztužení prosklení

Nedílnou součástí pozdně gotických a renesančních oken zasklených pomocí kruhových terčíků a šestihranů užívaných ještě v barokním období je ztužení pomocí kovaných nosníčků z kujného železa.

S obdobným principem zasklívání kombinujícím osmihrany nebo protáhlé šestihrany a čtverce se můžeme ojediněle setkat i v době pozdější, zejména pak v odlehlejších oblastech ČR.

Foukané sklo a dřevěné příčle

foto: Skleněné tabulky na okna

Okno zasklené tabulkami skla se vzduchovými bublinkami a nerovným povrchem

Zasklení okenních křídel tabulkami foukaného skla s nerovnými povrchem a vzduchovým bublinkami.,
Černý důl, okres Trutnov, Foto © MaČefotogalerie

Od 18. století již dochází k výrobě skleněných tabulek obdélníkového tvaru a ztužující kované nosníčky jsou střídány dřevěnými příčlemi členícími okenní křídlo na menší části.

Starší skleněné tabulky jsou vyráběny z foukaných válců, které jsou rozřezány na menší části. Oproti staršímu sklu je sklo vyráběné tímto způsobem již tenké, avšak s ohledem na postup výroby stále nerovné a se vzduchovými bublinkami.

V důsledku vzduchových bublinek i nerovnosti povrchu odrážejícího světlo různým směrem bývají okna zasklená těmito tabulkami na první pohled odlišná od zasklení z plochého skla.

Autor textu a fotodokumentace k materiálu
Sklo – výroba skla, způsob zasklívání a druhy skel © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *