Gotika, renesance a zděné stavby v 15. a 16. století

Nejstarší vrstva dochovaných zděných staveb světského užití je na venkově rovněž neodmyslitelně spjata s pozdně gotickým obdobím a jeho pozvolným přechodem k renesanci. Pro její časové zařazení je přitom rozhodující tvarosloví a opracování stavebních prvků.

Kamenné stavby a kamenické prvky

Na zdivo je použito sbíraného kamene a charakteristické jsou zejména dochované okosené nebo jinak profilované kamenické články – pozdně gotické nebo goticko-renesanční portálky dveřních otvorů a orámování okenních otvorů. Dřevěné stropy (nejsou-li užité valené klenby) a krovy se střešní krytinou se vyznačují obdobnými charakteritikami jako u dřevěné sruby.

Kamenné sýpky

Dochovaly se především v oblastech brzkého nástupu zděných staveb, tj. oblastech bezlesých nebo brzy odlesněných. Ponejvíce jsou mezi nimi zastoupeny pevné objekty zděných sýpek a ojediněle domy.

foto – čížov, třebíz, mory

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Gotika a renesance 15. – 16. století © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy:

Lidové stavby. Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). STNL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *