Schody a schodiště, typologie, materiál a konstrukce schodů

Schody nazýváme šikmou stavební konstrukci určenou k překonání rozdílů výšek. Schody mohou být součástí stavebních objektů nebo se vyskytovat ve venkovní prostoru, např. zahradě nebo ve veřejném prostranství.

Podle umístění rozlišujeme schody vnitřní a venkovní, podle počtu ramen jednoramenné a víceramenné, podle průběhu přímé a křivočaré, podle materiálu dřevěné a zděné, podle konstrukce schodnicové a deskové, dále schody se zrcadlem nebo bez zrcadla atd. (MaČe)

Přímé a točité schody

Do zapuštěných prostor (sklepy, ve starším období zemnice) se dělaly schody dlabané v zemině či hornině, zpevněné obložením či vyzdívkou.

Za nejstarší typy volných dřevěných schodů považujeme stupně dlabané v kmeni nebo ostrev (kmen s ponechanými výběhy větví).

Nejjednodušším typem schodů s konstrukčně oddělenými částmi jsou schody s trámkovou schodnicí (či schodnicemi) a stupni přibitými z přitesaných (půlených) trámků. Vyvinutější jsou tzv. schody žebříkové, které mají schodnice i stupně z fošen.

Ve zděných stavbách mohou být (kromě dřevěných schodišť) i schody kamenné, zděné, popř. obkládané. Ve vesnickém prostředí jsou vzácné schody točité, ať už zděné (resp. kamenné) či dřevěné. Výjimkou jsou pouze stavby kostelů, s výstupem do zvonových pater věží (J. Vařeka, str. 196/doplněna poslední věta).

Schodiště

Prostor se schody (J. Vařeka, str. 196).

Stupátko

1. Schůdek,

2. Viz heslo plot (V. Frolec, str. 179 a 217).

Schody s deskovými stupni bez schodnic

Se schody bez schodnic se můžeme setkat zejména u zděným staveb, zejména v případě podklenutí schodišťového prostoru [2]. Nosnou funkci schodnic zde přebírají zdi vymezující schodišťový prostor, do kterých jsou stupně zapuštěny. Zábradlí zde není potřeba, postačují dřevěná madla.

Literatura a odkazy:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5.