Ostění

Svislé postranní části dveřního nebo okenního otvoru (lit. 016: J. Vařeka, str. 147 ).

doplnit, též veřeje u dveří, špaleta – rovná, šikmá, trámková, zděná

Pouchle, nářečně, východní Čechy

Svislé trámy po stranách dveří a oken (lit. 016: V. Frolec, str. 174).

Pilištrát, nářečně, jihovýchodní Morava

Sloupové ostění dveří v dřevěné stavbě, zapuštěné čepy do prahového trámku a do horní závěrky. Pilištrát je opatřen svislým žlábkem k zapuštění vodorovných trámů roubené stěny, přerušených právě dveřním otvorem (lit. 016: J. Vařeka, str. 161).

Literatura a odkazy:

Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka