Glajcha

(nespisovně, z němčiny Gleiche |Richtfest| = slavnost při dokončení hrubé stavby)

(Richtfest – z německého richtig znamenající správný, bezchybný a fest ve významu slavnost, oslava a taktéž pevný, stabilní / doplněno, MaČe)

1. Dovedení stavby pod střechu, zarovnání zdiva;

2. Opentlený stromeček připevňovaný na vrchol krovu před položením krytiny; je starým symbolem štěstí a ochrany domu a jeho obyvatel. Při glajše podává stavebník všem, kteří na stavbě pracovali, pohoštění. Na Českomoravské vrchovině pod názvem „ kytka “ (lit. 016: J. Vařeka, str. 59/kráceno o termín používaný za současnými hranicemi naší republiky).

Zdvižná / Chodsko

Oslava na zdvižení krovu, pohoštění a pití při „glajše“ (lit. 016: J. Vařeka, str. 265).

Literatura a odkazy:

Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka