Fasáda

(z francouštiny Façade = fasáda, průčelí, též přední část, přeneseně vnějšek, povrch) (odvozeno z franc. face znamenající tvář, líc, stěnu, povrch)

Konečná úprava vnějších stěn budovy, tj. jednotlivých průčelí (lit. 016: V. Frolec, str. 56). Nejvíce pozornosti z hlediska architektonického řešení včetně dekorativní výzdoby je věnováno fasádě orientované do veřejného prostoru návsi nebo ulice. Nejčastěji se přitom jedná štítové průčelí u staveb orientovaných štítově nebo okapové průčelí u staveb podélné, tj. štítové či hřebenové, orientace / MaČe.

Literatura a odkazy:

Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Lidová architektura a památky ČR © Martin Čerňanský