Plynová, elektrická a krbová kamna, tj. na dřevo, uhlí, plyn a elektřinu

Mezi nejmladší typy kamen na tuhá paliva náleží železná a litinová kamna na dřevo a uhlí, pro jejichž výrobu je použito litiny nebo železného plechu doplněného v případě mladších variant o šamotovou vyzdívku.

Železná a litinová kamna na tuhá paliva

foto: Kovová kamna

Kovová kamna hranolového tvaru, stojící z protipožárních důvodů na plechu

Na plechu stojící pilířová kamna,
s povrchem členěným na čtverce velikosti odpovídající dříve užívaným kachlům.
Lokalita nezveřejněna, okres Svitavy, Foto © MaČe • fotogalerie

Průmyslově vyráběná kamna ze železa nebo litiny se díky použitému materiálu, který je velmi dobrým vodičem tepla, vyznačují rychlým přijímáním i předáváním tepelné energie.

Vlastnosti a rozměry kamen

Akumulační schopnost železných nebo litinových je však velmi malá, odrážející se v nerovnoměrném a rychlém vychladnutí kovového materiálu nedlouho po vyhasnutí ohně.

Nedostatečná akumulace železných a litinových kamen souvisí rovněž s použitím tenkostěnného materiálu, doplněného pro zvětšení teplosměnné plochy různými výstupky a žebry umožňujícími podstatné zmenšení rozměrů kamen na tuhá paliva – dřevo a uhlí.

Povrchová teplota a ohnivzdorné tvarovky

foto: Pilířová kamna

Pilířová kamna stojící vedle komínového tělesa s vybíracími dvířky

Pilířová kamna s přikládacími a vybíracími dvířky, stojících vedle komínového tělesa. Podlaha pod kamny opatřena plechem.
Lokalita nezveřejněna, okres Český Krumlov, Foto © MaČe • fotogalerie

Kovová pokojová kamna, obec na okrese Český Krumlov
Pilířová pokojová kamna s přikládacími a vybíracími dvířky, podlaha pod kamny je opatřena plechem, okres Český Krumlov. Foto: 2004, MaČe, NPÚ

Velkou nevýhodu kovových typů kamen je značná povrchová teplota litiny či železného plechu, kdy rozžhavení jednotlivých částí může způsobovat hygienicky nežádoucí spalování prachu z okolního vzduchu.

Rozžhavení kovových kamen na tuhá paliva je někdy bráněno vykládáním ohnivzdornými tvarovkami – šamotová vyzdívka kamen.

Tvary železných a litinových kamen

Vedle vzhledu podobného kachlovým kamnům mohou železná a litinová kamna nabývat i jednoduchého pilířového tvaru. V těchto případech mají podobu menšího menšího válce nebo hranolu stojící z důvodu stability na nízkých nárožních nohách.

Plynová, elektrická a akumulační kamna

V pozdějším období jsou starší pokojová kamna nahrazována otopnými prvky, které často nazýváme rovněž kamny. Jedná se především o pokojová kamna na plyn – plynová kamna či elektrickou energii – elektrická kamna.

U plynových a elektrických kamen dochází namísto přímého spalování tuhého paliva k zahřívání kamen a vytápění obytné místnosti v důsledku hoření plynu nebo dodávání elektrické energie. V případě ústředního vytápění používáme pro otopná tělesa zahřívaná teplonosnou látkou (voda, pára) výrazu radiátory.

Krbová kamna na dřevo, s výměníkem atd.

Velmi oblíbená se v současné době stávají krbová kamna, osazovaná především do obytných místností rodinných domů. Historizující nebo moderní krbová kamna jsou vyráběna v řadě nejrůznějších materiálových variant – kachlová krbová kamna, litinová krbová kamna atd. i konstrukčního řešení – krbová kamna s výměníkem atd.

Do krbových kamen umístěných přímo ve vytápěné místnosti se jako tuhé palivo používá dřevo. Vyráběny jsou však i krbová kamna elektrická.

Autor textu a fotky k heslu Kamna na tuhá paliva, plyn a el. energii © Martin Čerňanský

Přejít nahoru