Bedněné štíty a jejich poškození – nátěry, prkna a latě, kolíky a hřebíky Kromě nosných roubených stěn a podpěrných konstrukcí jsou poškozením ohroženy i bedněné štíty. Prodloužení životnosti souvisí nejen s vhodnou povrchovou úpravou, ale též pravidelnou údržbou odstraňující drobná poškození. Příklady poškození bedněných štítů roubených domů, projevující se zánikem povrchových nátěrů, hnilobou dřevěných prvků …

Poškození bedněných štítů – povrchové nátěry, hniloba dřeva a uvolnění spojů Pokračovat ve čtení »