Památkové rezervace

3 rezervace Zlínského kraje na okrese Kroměříž a Uherské Hradiště Ze 3 památkových rezervací lidové architektury na území Zlínského kraje leží 2 na okrese Uherské Hradiště. Jedná o soubory vinohradnických staveb u obce Vlčnov a Veletiny.Třetí rezervací je hanácká obec Rymice či přesněji místní část Hejnice, sloužící též jako skanzen. Na Zlínsku a Vsetínsku se …

Zlínský kraj – památkové rezervace na okrese Kroměříž a Uherské Hradiště Pokračovat ve čtení »

Zlínský kraj – památkové rezervace a zóny Vesnické památkové rezervace a zóny Zlínského kraje nejpočetněji zastupuje valašská zástavba typická pro CHKO Beskydy. Velmi pozdní osídlení provází salašnictví a pastvectví, odrážející se rovněž v typologické skladbě tradiční roubené zástavby. Dále je Zlínský kraj zastoupen vinohradnickými stavbami v podobě typické pro oblast Uherskobrodska a vesnicemi východní Hané, …

Památkové rezervace a zóny Zlínského kraje – CHKO Beskydy a Valašsko, východní Haná, Uherskobrodsko Pokračovat ve čtení »

Pavlov – jihomoravská vesnice v CHKO Pálava Obec Pavlov leží pod Pavlovskými vrchy, strmě se zdvihajícími z prostoru Dyjsko-svrateckého úvalu od Mikulova až k Dolním Věstonicím. Níže položené území je v současnosti zatopeno vodní nádrží Nové Mlýny. mapa: Pavlov Otisk mapy stabilního katastru z roku 1825, zachycující vinařskou obec tvořenou přsevážně zděnými objekty usedlostí a …

Pavlov v CHKO PÁLAVA – obec s vinicemi a hrady, usedlosti a domky, vinařské domy a sklepy Pokračovat ve čtení »

Blatnice pod sv. Antonínkem – obec a stavby vč. vinohradnických na Staré Hoře, Moravské vinařské stezky Jihomoravská obec Blatnice pod svatým Antonínkem leží nedaleko Veselí nad Moravou. Nad obcí se zdvihá výběžek Bílých Karpat s kopcem Sv. Antonína. Na kopci stojí stejnojmenný poutní kostel, který je místem mezinárodních poutí i národopisných slavností. mapa: Blatnice – …

Blatnice pod svatým Antonínkem – domy, hospodářské a vinohradnické stavby, Moravské vinařské stezky Pokračovat ve čtení »

3 rezervace Jihomoravského kraje na okrese Břeclav a Hodonín Ze 3 vesnických rezervací Jihomoravského kraje nalezneme jednu na Břeclavsku – obec Pavlov a dvě na okrese Hodonín – vinohradnické stavby obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem a Petrov. Na Blansku, Vyškovsku, Znojemsku a okresech Brno-město i Brno-venkov nebyla prohlášena žádná památková rezervace se souborem lidové architektury. …

Jihomoravský kraj – památkové rezervace na okrese Břeclav a Hodonín Pokračovat ve čtení »

Křižánky v CHKO Žďárské vrchy – Horácký dům na Českomoravské vrchovině Vesnická památková rezervace Křižánky leží v CHKO Žďárské vrchy na okrese Žďár nad Sázavou. Obec tvoří převážně domy typické pro oblast Horácka. Tzv. horácký dům představuje místní dobovou formu domu Českomoravské vrchoviny na moravské straně zemské hranice. mapa: Křižánky – CHKO Žďárské vrchy „Sešité“ …

Obec Křižánky v CHKO Žďárské vrchy – horská vesnice s horáckými domy Českomoravské vrchoviny Pokračovat ve čtení »

Krátká v CHKO Žďárské vrchy – Horácké domy Českomoravské vrchoviny Památková rezervace Krátká leží na Českomoravské vrchovině, v CHKO Žďárské vrchy. Zástavba obce je soustředěna převážně kolem nepravidelného prostoru veřejného charakteru. V obraze vesnice převládá tzv. horácký dům náležející k domu Českomoravské vrchoviny. mapa: Krátká v CHKO Žďárské vrchy Mapa stabilního katastru z roku 1835 …

Krátká v CHKO Žďárské vrchy – pozdně kolonizační vesnice s domy Českomoravské vrchoviny Pokračovat ve čtení »

3 rezervace kraje Vysočina na okrese Třebíč a Žďár nad Sázavou Z celkových 3 vesnických rezervací na území kraje Vysočina nalezneme jednu na Třebíčsku – obec Velký Dešov a dvě na okrese Žďársku nad Sázavou – vesnice Krátká a Křižánky. Na Jihlavsku, Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku nenalezneme žádnou památkovou rezervaci se souborem lidové architektury. foto: Východočeské …

Kraj Vysočina – vesnické památkové rezervace Dešov, Krátká a Křižánky Pokračovat ve čtení »

Kraj Vysočina – památkové rezervace a zóny Vesnické památkové rezervace a zóny kraje Vysočina nejpočetněji zastupují vesnice na okrese Žďár nad Sázavou, ležícím zčásti v CHKO Žďárské vrchy. Starší stavby roubené konstrukce typické pro celé Horácko se vyznačují pro oblast typickými vysočinskými formami, které jsou přejímány i mladší zděnou architekturou. Pro okrajové části kraje představující …

Rezervace a zóny v kraji Vysočina – CHKO Žďárské vrchy a Horácko, Českomoravská vrchovina Pokračovat ve čtení »

Rezervace Pardubického kraje na okrese Chrudim Jedinnou vesnickou památkovou rezervaci Pardubického kraje nalezneme na Chrudimsku. Jedná se o bývalé předměstí města Hlinsko, tzv. Betlém. Na Pardubicku, Svitavsku a Ústecku nad Orlicí není bohužel žádná obec ani její část prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci. foto: Východočeské rezervace Mapka Pardubického kraje s vyznačením památkových rezervací se soubory …

Pardubický kraj – památková rezervace Hlinsko – Betlém, část skanzenu Vysočina Pokračovat ve čtení »