Architektura a stavitelství

Lešení 1. Konstrukce ze dřeva nebo ze železných trubek umožňující práci ve výšce; 2. Též ve významu patro (nářečně, východní Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 113). doplnit: foto jižní čechy, vedle třešňového újezdu

Pozemek a parcela Parcela Geometrické zobrazení pozemku v technickohospodářské (dříve katastrální) mapě. Označuje se parcelním číslem (lit. 016: V. Frolec, str. 153). doplnit: viz katastrální zákon, rozdíl mezi parcelou a pozemkem – používá se různě, pojmy Stavební parcela, Pozemková parcela Pozemek doplnit Parcelace pozemků 1. Rozdělování pozemků na stavební místa podle zastavovacího plánu. 2. Dělení …

Parcela nebo pozemek, stavební a pozemková parcela, katastrální mapy Pokračovat ve čtení »

Sgrafito jako povrchová úprava stavby Rýsovaná technika (malba), zdobně škrábaná omítka k plošné výzdobě hlavně vnějších stěn renesanční a novorenesanční architektury. Ve venkovském prostředí se objevuje ojediněle u neslohových staveb z 2. poloviny 16. a z počátku 17. století (např. špýchary, vinohradnické stavby) (lit. 016: J. Vařeka, str. 194/kráceno). Lidové sgrafito Lidové sgrafito se uplatnilo …

Sgrafito – povrchové úpravy Pokračovat ve čtení »

Vývěsní štít u domů a dílen Firemní tabule různého tvaru, zpravidla vyrobená z plechu a kovových prutů (lit. 016: J. Vařeka, str. 256). doplnit: předchůdce reklamní tabule, u domů a dílen řemeslníků (švec, zámečník atd.), Znojmo, expozice v pivovaru

Ostění Svislé postranní části dveřního nebo okenního otvoru (lit. 016: J. Vařeka, str. 147 ). doplnit, též veřeje u dveří, špaleta – rovná, šikmá, trámková, zděná Pouchle, nářečně, východní Čechy Svislé trámy po stranách dveří a oken (lit. 016: V. Frolec, str. 174). Pilištrát, nářečně, jihovýchodní Morava Sloupové ostění dveří v dřevěné stavbě, zapuštěné čepy …

Ostění je svislá postranní část stavebního otvoru pro okna nebo dveře Pokračovat ve čtení »

Závětří jako prostor před vstupem do budovy 1. Prostor před vstupem do budovy, chráněný ze strana a shora, jednou stranou však otevřený do volného prostranství. Příkladem závětří v lidové architektuře je žudro; 2. Prkenná budka, která se někde na léto odstraňuje (v Krušných horách, v Podještědí a jinde) (lit. 016: V. Frolec, str. 264/změněn slovosled …

Závětří je prostor před vstupem do budovy, chránící jej před povětrností Pokračovat ve čtení »

Špaleta je plocha vymezující stavební otvor v tloušťce stěny (z italštiny) 1. Postranní a horní plocha otvoru okenního nebo dveřního; rovná nebo šikmá, zpravidla se rozšířující do interiéru, omítaná nebo krytá obkladem 2. Volný prostor mezi lícem stěny a rovinou vrat u špaletové stodoly (lit. 016: V. Frolec, str. 223/). Koncept rozšiřujícího textu: 1. Dřevěný …

Špaleta je postranní část stavebního otvoru, též ve významu prostoru u špaletové stodoly Pokračovat ve čtení »

Voluta, též závitnice, jako zdobný prvek na průčelí staveb Spirálový závit v křídlech štítů zděné lidové architektury (především v jižních Čechách). Může být proveden také ve dřevě (sloupy, štíty) (lit. 016: J. Vařeka, str. 252). doplnit: antika, slohová architektura, oválná voluta, hranatá voluta, dle regionu, dřevěné štíty – lomnice nad popelkou, okraje štítu nebo ve …

Voluta je dekorativní spirálový závit, zejména na křídlech štít zděné architektury Pokračovat ve čtení »

Vlys je vodorovný pás na průčelí staveb Vodorovný pás může být hladký nebo členěný, vyplněný ornamentálním reliéfem, sgrafitem nebo malbou; někdy jsou zde i nápisy. Na severočeských roubených domech se vyskytuje už na přelomu 18. a 19. století (lit. 016: V. Frolec, str. 251). Na stavbách slohové architektury již v klasické řádové architektuře, odtud rovněž …

Vlys – vodorovný pás na stavbě, opatřený ornamentálním reliéfem, sgrafitem nebo malbou Pokračovat ve čtení »

Korouhvička je praporek ukazující smětr větru Zpravidla je umístěna ve vrcholu střechy, přičemž je na něm často letopočet, iniciály atd. (lit. 016: J. Vařeka, str. 98). Větrná korouhvička též Vrzátko (nářečně, Čechy) Různě tvarované, zpravidla plechové pohyblivé (otočné) zařízení ukazující směr větru. Bývá umístěna na samostatné tyči nebo upevněna na vrcholu štítu budovy (nejčastějšími tvary …

Korouhev je plechový praporek ve vrcholu střechy, též korouhvička Pokračovat ve čtení »