Architektura a stavitelství

Lešení 1. Konstrukce ze dřeva nebo ze železných trubek umožňující práci ve výšce; 2. Též ve významu patro (nářečně, východní Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 113). doplnit: foto jižní čechy, vedle třešňového újezdu

Pozemek a parcela Parcela Geometrické zobrazení pozemku v technickohospodářské (dříve katastrální) mapě. Označuje se parcelním číslem (lit. 016: V. Frolec, str. 153). doplnit: viz katastrální zákon, rozdíl mezi parcelou a pozemkem – používá se různě, pojmy Stavební parcela, Pozemková parcela Pozemek doplnit Parcelace pozemků 1. Rozdělování pozemků na stavební místa podle zastavovacího plánu. 2. Dělení …

Parcela nebo pozemek, stavební a pozemková parcela, katastrální mapy Pokračovat ve čtení »

Sgrafito jako povrchová úprava stavby Rýsovaná technika (malba), zdobně škrábaná omítka k plošné výzdobě hlavně vnějších stěn renesanční a novorenesanční architektury. Ve venkovském prostředí se objevuje ojediněle u neslohových staveb z 2. poloviny 16. a z počátku 17. století (např. špýchary, vinohradnické stavby) (lit. 016: J. Vařeka, str. 194/kráceno). Lidové sgrafito Lidové sgrafito se uplatnilo …

Sgrafito – povrchové úpravy Pokračovat ve čtení »

Vývěsní štít u domů a dílen Firemní tabule různého tvaru, zpravidla vyrobená z plechu a kovových prutů (lit. 016: J. Vařeka, str. 256). doplnit: předchůdce reklamní tabule, u domů a dílen řemeslníků (švec, zámečník atd.), Znojmo, expozice v pivovaru

Ostění Svislé postranní části dveřního nebo okenního otvoru (lit. 016: J. Vařeka, str. 147 ). doplnit, též veřeje u dveří, špaleta – rovná, šikmá, trámková, zděná Pouchle, nářečně, východní Čechy Svislé trámy po stranách dveří a oken (lit. 016: V. Frolec, str. 174). Pilištrát, nářečně, jihovýchodní Morava Sloupové ostění dveří v dřevěné stavbě, zapuštěné čepy …

Ostění je svislá postranní část stavebního otvoru pro okna nebo dveře Pokračovat ve čtení »

Závětří jako prostor před vstupem do budovy 1. Prostor před vstupem do budovy, chráněný ze strana a shora, jednou stranou však otevřený do volného prostranství. Příkladem závětří v lidové architektuře je žudro; 2. Prkenná budka, která se někde na léto odstraňuje (v Krušných horách, v Podještědí a jinde) (lit. 016: V. Frolec, str. 264/změněn slovosled …

Závětří je prostor před vstupem do budovy, chránící jej před povětrností Pokračovat ve čtení »

Špaleta je plocha vymezující stavební otvor v tloušťce stěny (z italštiny) 1. Postranní a horní plocha otvoru okenního nebo dveřního; rovná nebo šikmá, zpravidla se rozšířující do interiéru, omítaná nebo krytá obkladem 2. Volný prostor mezi lícem stěny a rovinou vrat u špaletové stodoly (lit. 016: V. Frolec, str. 223/). Koncept rozšiřujícího textu: 1. Dřevěný …

Špaleta je postranní část stavebního otvoru, též ve významu prostoru u špaletové stodoly Pokračovat ve čtení »

Voluta, též závitnice, jako zdobný prvek na průčelí staveb Spirálový závit v křídlech štítů zděné lidové architektury (především v jižních Čechách). Může být proveden také ve dřevě (sloupy, štíty) (lit. 016: J. Vařeka, str. 252). doplnit: antika, slohová architektura, oválná voluta, hranatá voluta, dle regionu, dřevěné štíty – lomnice nad popelkou, okraje štítu nebo ve …

Voluta je dekorativní spirálový závit, zejména na křídlech štít zděné architektury Pokračovat ve čtení »

Vlys je vodorovný pás na průčelí staveb Vodorovný pás může být hladký nebo členěný, vyplněný ornamentálním reliéfem, sgrafitem nebo malbou; někdy jsou zde i nápisy. Na severočeských roubených domech se vyskytuje už na přelomu 18. a 19. století (lit. 016: V. Frolec, str. 251). Na stavbách slohové architektury již v klasické řádové architektuře, odtud rovněž …

Vlys – vodorovný pás na stavbě, opatřený ornamentálním reliéfem, sgrafitem nebo malbou Pokračovat ve čtení »

Korouhvička nebo korouhev na střechu, praporek ukazující smětr větru Zpravidla je umístěna ve vrcholu střechy, přičemž je na něm často letopočet, iniciály atd. (J. Vařeka, str. 98). Větrná korouhvička též Vrzátko (nářečně, Čechy) Různě tvarované, zpravidla plechové pohyblivé (otočné) zařízení ukazující směr větru. Bývá umístěna na samostatné tyči nebo upevněna na vrcholu štítu budovy (nejčastějšími …

Korouhvička nebo korouhev na střechu, praporek ukazující smětr větru Pokračovat ve čtení »