zvyky a pověry

Glajcha (nespisovně, z němčiny Gleiche |Richtfest| = slavnost při dokončení hrubé stavby) (Richtfest – z německého richtig znamenající správný, bezchybný a fest ve významu slavnost, oslava a taktéž pevný, stabilní / doplněno, MaČe) 1. Dovedení stavby pod střechu, zarovnání zdiva; 2. Opentlený stromeček připevňovaný na vrchol krovu před položením krytiny; je starým symbolem štěstí a …

Glajcha – dokončení stavby pod střechu, opentlený stromeček pro ochranu domu Pokračovat ve čtení »

Zvyky při stavbě a užívání domu, obyčeje a pověrečné představy Vyjadřovaly snahu zabezpečit spokojený život v domě i v rolnickém dvoře. Vázaly se k výběru stavebního materiálu způsobu kácení a ukládání dřeva („aby bylo požehnané“ a dům nebo jiná stavba neshořely) volbě stavebního místa době zahájení stavby (v lidové představě existovaly „šťastné“ a „nešťastné“ dny …

Zvyky a pověry při stavbě Pokračovat ve čtení »

Životní styl, zvyky a tradice, sociální rozdíly – sociální prostředí vesnice Kromě přírodního a stavebně-historického prostředí je život nebo pobyt na vesnici charakterizován rovněž specifickým sociálním prostředím. Do tohoto je možné zahrnout životní styl, slavnosti a svátky, atmosféru a sociální rozdíly, třebaže dnes již značně pozměněné. Obraz našich vesnic neodmyslitelně dotváří sociální prostředí, reprezentované např. …

Životní styl, lidové zvyky, tradice a venkovská atmosféra Pokračovat ve čtení »