rybárny

Rybárna je stavba pro rybáře situovaná na břehu mimo vesnici Stavení pro rybáře. Konstrukčně i půdorysně bývá shodné s domy v obci, avšak stojí mimo vesnici na břehu řeky. Rybárny byly rozšířeny hlavně na dolním toku Ohře, kde se stavěly téměř u každé vesnice. Obyvatelé rybáren, zvaní rybáři nebo rybáci, žili izolovaně od vesnického kolektivu …

Rybárna pro rybáře na řece mimo vesnici Pokračovat ve čtení »

Rybnikářství a zakládání rybníků – rybniční soustavy s rybníky a kanály Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých nádržích předcházely nádrže přírodní a přirozeně lov ryb ve vodních tocích či plochách. Historie rybníkářství foto: Rybníkářství a rybníky, rybárny …

Rybníky a rybárny – lov a chov ryb, zakládání rybníků v jižních Čechách a na Pardubicku, stavby Pokračovat ve čtení »